Kylvä sertifioidulla siemenellä – vältyt riskeiltä

24. helmikuuta 2020

Päivitetty 22.3.2023

Ruokavirasto suosittelee käyttämään kevään viljelyksillä virallisesti tarkastettua eli sertifioitua siementä. Tarkastamattoman eli niin sanotun harmaan siemenen käyttö voi johtaa siihen, että saat pellollesi rikkakasvi- tai hukkakauraongelman. Myös sadon määrä ja laatu voi alentua ja johtaa rahallisiin tappioihin.

Vastuu jää tällöin siemenen käyttäjälle, sillä ainoastaan sertifioidun siemenen kaupassa viljelijä on oikeutettu vahingonkorvaukseen, jos siemenet eivät täytä siemenlaissa (600/2019) säädettyjä vaatimuksia.

Tarkastamattoman siemenen markkinointi ja myynti on siemenlaissa kielletty. Markkinoinniksi luetaan myös maatilojen välinen siemenkauppa. Markkinointia valvoo Ruokavirasto ja Ely-keskukset ja laittomasta myynnistä voi jatkossa seurata seuraamusmaksu. Voit ilmoittaa Ruokaviraston nettisivulla, jos epäilet laittomuuksia siemenkaupassa.

Siementä saa pakata myyntiin vain Ruokaviraston hyväksymä pakkaamo. Suomessa on tällä hetkellä 131 siemenpakkaamoa. Luomusiemenen pakkauslupa näistä on 34 pakkaamolla.

Vakuustodistuksessa tiedot siemenerästä

Puhdas ja terve siemen sekä käyttötarkoitukseen sopiva lajike ovat onnistuneen viljelyn perusta. Sertifioidun siemenpakkauksen mukana on aina vakuustodistus, jossa ilmoitetaan tarpeelliset tiedot siemenerästä: laji, lajike, siemenluokka, kauppaeränumero ja pakkaaja. Näiden lisäksi vakuustodistuksessa ilmoitetaan myös itävyys ja sen määritysajankohta sekä puhtaus ja tuhannen siemenen paino, jolloin kylvettävä siemenmäärä hehtaarille on helppo laskea. Vakuuslipuke takaa, että erä on virallisesti tarkastettua, Euroopan yhteisön määräysten mukaisesti sertifioitua, lajikepuhdasta siementä.

Lisätietoa: