Siementen tuonti yksityiskäyttöön Britanniasta 1.1.2021 jälkeen

7. joulukuuta 2020

Kaikkien kasvilajien kylvettävien siementen tuonti on mahdollista Britanniasta siirtymäajan säännöillä vain vuoden 2020 loppuun asti edellyttäen, että siemenlähetys on tilaajalla Suomessa viimeistään 31.12.2020. Tulli pysäyttää Britanniasta tulevat siemenlähetykset vuoden 2021 alusta lukien.

Maahantuonnin edellytyksiin vaikuttaa se, ovatko Britannia ja EU päässeet sopimukseen myös kasvien ja kylvettäväksi tarkoitettujen siementen tuonnista.

Kasviharrastaja voi tilata Britanniasta vain EU:n yhteiseen lajikeluetteloon kuuluvia siemeniä – kasvinterveystodistus tarpeen

Kasviharrastajat ovat voineet tuoda tai tilata verkkokaupasta Britanniasta vihannesten, muiden puutarhakasvien tai kukkien siemeniä kasvatusta varten. Varsinkin erikoiset tai harvinaiset puutarhakasvien lajikkeet ovat kiinnostaneet harrastajia.

Harrastajat saavat kuitenkin tuoda yhteensä 2 kg siemeniä omaan käyttönsä. Sallittu määrä voi koostua usean kasvilajin siemenistä. Niiden lajiketietoa eivät viranomaiset tarkista, mutta niilläkin on tuotaessa oltava kasvinterveystodistus. Tuotavat siemenet eivät saa olla niin sanottuja vieraslajeja.

Koristekasveja ei säädellä siemendirektiivissä, eli koristekasvien siementen tuonti on edelleen mahdollista kasvinterveystodistuksella.

On muistettava, että joitain nurmikasveja kuten erilaisia heiniä tuodaan koristekasvikäyttöön. Nurmikasvilajien tuonti Britanniasta Suomeen edellyttää kuitenkin että Britannialle myönnetään tuontimaan vastaavuus EU:n siementarkastusjärjestelmän kanssa. Ennen vastaavuuden myöntämistä nurmikasvilajien siementen tuonti koristekäyttöön ei ole mahdollista.

Yksityisenkin ihmisen on siemeniä tilatessaan hankittava siemenostokselleen myös kasvinterveystodistus. Se on maksullinen. Lisäksi on huomioitava, että kaikkien myyjien kautta kasvinterveystodistuksen tilaaminen ei ole mahdollista. Kasvinterveystodistusta ei voi hankkia siemenlähetykselle jälkikäteen. Osa siemeneristä myös tarkastetaan Suomeen saapumisen yhteydessä.

Siemenkaupan vaihtoehdot vuodenvaihteen jälkeen 

Jos Britannia ja EU pääsevät sopimuksen, jolla Britannialle myönnetään vastaavuus EU:n siementuotantojärjestelmän kanssa, kaikkien kasvilajien ja lajikkeiden tuonti on mahdollista. Siementuotantojärjestelmän vastaavuus tarkoittaa sitä, että Britannian siemensertifioinnin vaatimukset ovat yhdenmukaiset EU-maiden kanssa.

Kaikille siemenille vaadittaisiin kuitenkin kasvinterveystodistus ja osalle siemenistä tehtäisiin maahantuotaessa tarkastus. Lisäksi tuotavien lajikkeiden olisi oltava rekisteröitynä EU:n kasvilajikeluetteloon. Monet EU:n jäsenmaat ovat tähän jo varautuneet ja tarvittavia lajikkeita on haettu jäsenvaltioiden lajikeluetteloihin ja niiden ylläpitoa on siirretty muihin jäsenvaltioihin.

Jos Britannia ja EU eivät saa sopimusta aikaan, vain niiden lajien tuonti olisi mahdollista, joista ei säädellä EU:n siemendirektiiveissä.

Lue lisää

Siementen tilaaminen verkosta 

Vihanneskasvien siementen tilaaminen verkosta

EU Plant variety database

Vieraslajit 


Lisätietoja

jaostopäällikkö Ritva Vallivaara-Pasto, p. 040 833 2482
ylitarkastaja Toni Valo, p. 050 471 7076
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi