Metsänviljelyaineiston EU-lainsäädäntö

Neuvoston direktiivit

Neuvoston direktiivi 1999/105/EY metsänviljelyaineiston pitämisestä kaupan  

Neuvoston päätökset

Neuvoston päätös 2008/971/EY kolmansissa maissa tuotetun metsänviljelyaineiston vastaavuudesta (konsolidoitu versio 1.1.2021, sisältää muutokset 1104/2012/EU, (EU) 517/2012 ja (EU) 2021/536)

Komission asetukset

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1324 asetuksen (EY) N:o 1597/2002 muuttamisesta metsänviljelyaineiston perusaineistosta laadittavien kansallisten luetteloiden toimittamismuodon osalta 

Komission asetus (EY) 1598/2002 neuvoston direktiivin 1999/105/EY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä toimivaltaisten viranomaisten keskinäisen hallinnollisen avunannon osalta 

Komission asetus (EY) 1602/2002 neuvoston direktiivin 1999/105/EY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettaessa jäsenvaltioille lupa kieltää tietyn metsänviljelyaineiston kaupan pitäminen loppukäyttäjille

Komission päätökset

Komission päätös (EY) 2002/853 luvan antamisesta Ranskalle kieltää neuvoston direktiivin 1999/105/EY nojalla pitämästä loppukäyttäjälle kaupan Iberian niemimaalta peräisin olevaa Pinus pinaster Ait. -lajin viljelyaineistoa kylvöön tai istutukseen tietyillä sellaisilla Ranskan alueilla, joilla se ei sovellu käytettäväksi 

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/2032 toimenpiteistä Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell -organismin (aiemmin Gibberella circinata) unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi ja komission päätöksen 2007/433/EY kumoamisesta

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/773 väliaikaisen luvan antamisesta jäsenvaltioille tehdä päätöksiä neuvoston direktiivin 1999/105/EY mukaisesti tietyissä kolmansissa maissa tuotetun tiettyihin luokkiin kuuluvan metsänviljelyaineiston vastaavuudesta

LISÄÄ AIHEESTA

 

Sivu on viimeksi päivitetty 3.5.2024