Metsänjalostus

Tutustu metsäpuiden jalostukseen!

Kattava tietopaketti metsänjalostuksesta sekä jalostetun metsänviljelyaineiston tuotannosta ja käytöstä on koottu Luonnonvarakeskuksen ylläpitämälle sivustolle.

Sivusto tehtiin maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman kehittämishankkeessa Jalostustieto: Ilmastohyötyjä metsänjalostuksella ― avoin tietoalusta metsänjalostuksesta ja hyötyjen viennistä käytäntöön (JALOTIE).

Hanke toteutettiin Luonnonvarakeskuksen, Helsingin yliopiston ja Tapio Oy:n yhteistyönä vuosina 2021-2023.

Keskeinen sisältö

  • Löydät vastaukset siihen, mitä metsien jalostus on ja miksi sitä tehdään?
  • Millaisia hyötyjä jalostetun aineiston käytöstä metsänomistaja voi saada?
  • Miten metsänjalostuksessa varaudutaan ilmastonmuutokseen?
  • Miten varmistetaan jalostetun aineiston perinnöllinen monimuotoisuus?
  • Millaisia menetelmiä metsänjalostuksessa käytetään?
  • Mitä puulajeja jalostetaan eli mille puulajeille on olemassa jalostusohjelma?
  • Miten metsänviljelyn tulokset viedään käytännön metsätalouteen siemenviljelysten ja kasvullisen lisäyksen avulla?
  • Miten metsänjalostuksen tulokset siirtyvät käytännön metsätalouteen? 
  • Miten siemenalkuperien käyttöalueet on määritetty?
  • Löydät myös metsänjalostuksen sanaston.

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 9.5.2023