Täyttyvätkö taimien laatuvaatimukset?

Taimi ei täytä näitä vaatimuksia, jos:

  • taimessa on sen elinvoimaa heikentäviä kasvintuhoojia tai niiden vioituksia;
  • taimen juuristo tai verso on voimakkaasti kaareutunut, juuristo on haitallisesti kiertynyt tai puutteellisesti kehittynyt taikka paakkutaimen juuristo ei sido riittävästi paakkua;
  • taimen latvakasvain ei ole normaali tai taimi on voimakkaasti haaroittunut; tai
  • taimessa on haitallisia kuorivikoja, repeytymiä taikka paleltumis- tai kuivumisvaurioita.

Taimierässä saa olla yksittäisiä taimia, jotka eivät täytä edellä mainittuja laatuvaatimuksia, kuitenkin enintään 5 prosenttia taimien kokonaismäärästä.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 12.9.2022