Perusaineisto

Perusaineistolla tarkoitetaan siemenlähdettä, metsikköä, siemenviljelystä, perheen vanhempia, kloonia tai klooniyhdistelmää. Metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain mukaan metsänviljelyaineiston tuottamiseen saa käyttää vain sellaista perusaineistoa, joka täyttää aineistolle asetetut hyväksymisen vähimmäisvaatimukset. Ruokaviraston tehtävänä on näiden laatuvaatimusten tarkastaminen ja perusaineiston hyväksyminen.

Perusaineiston ja metsänviljelyaineiston luokat

Metsänviljelyaineiston tuottamiseen käytettävä perusaineisto jaetaan seuraaviin luokkiin:

1) siemenlähde tunnettu: perusaineisto, joka koostuu yhdellä lähtöisyysalueella sijaitsevasta siemenlähteestä tai metsiköstä;

2) valikoitu: perusaineisto, joka koostuu yhdellä lähtöisyysalueella sijaitsevasta, fenotyypin perusteella valitusta metsiköstä;

3) alustavasti testattu: perusaineisto, joka muodostuu sellaisista siemenviljelyksistä, perheen vanhemmista, klooneista tai klooniyhdistelmistä, joiden yksilöt on valittu fenotyypin perusteella;

4) testattu: perusaineisto, joka koostuu metsiköistä, siemenviljelyksistä, perheen vanhemmista, klooneista tai klooniyhdistelmistä ja jonka paremmuus on osoitettu vertailukokeilla tai yksilöiden jalostusarvon perusteella.

Metsänviljelyaineisto kuuluu samaan luokkaan kuin sen perusaineisto.

Hyväksytyn perusaineiston määrä

Aineiston luokka ja tyyppi Yhteensä
  Kappaletta  Hehtaaria
Valikoitu    
   -metsikkö 22  40
Alustavasti testattu    
   -siemenviljelys 106 1498
   -klooni 86   
   -perheen vanhemmat 1  
Testattu    
  -siemenviljelys 26 427

 

Rekisteröityjen siemenviljelysten määrä

 Siemenviljelykset Kappaletta Hehtaaria
-mänty  81  1483,22
-kuusi 32 374,61
-lehtikuusi  6  55
-tammi  2  1,96
-tervaleppä  2  4,14
-vaahtera  3  2,69
-rauduskoivu 2 0,26
-kynäjalava 2 1,2
-metsälehmus 2 2,12
Yhteensä 132 1925,20

 

Sivu on viimeksi päivitetty 9.5.2023