Kasvipassi ja siemenetiketti

Uusi kasvinterveysasetus tuli voimaan joulukuussa 2019. Löydät uuden kasvinterveysasetuksen mukaiset  kasvipassi- ja käpyetikettimallit sivun oikeasta laidasta. Etikettimallit avautuvat uuteen ikkunaan klikkaamalla tekstiä.

Uuden mallin mukaisia etikettejä käytetään vuonna 2020 markkinoitavissa siemenerissä. Muutokset koskevat etikettien yläosassa olevaa kasvipassia. Kasvipassiin tulee liittää EU-lippu ja oheiset kasvipassimerkinnät:

  1.  Kasvilajin tieteellinen nimi
  2.  Maakoodi ja kasvipassin myöntäjän rekisterinumero
  3.  Jäljitettävyyskoodi (kantatodistuksen tunnus)
  4.  Alkuperämaan koodi (EU-maat) tai alkuperämaan nimi

Kasvipassia on käytettävä kaikilla taimilla sekä männyn ja douglaskuusen siemenillä/kävyillä. 

Metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain mukainen käpy-, siemen- ja taimietikettiosa ei muutu. Etiketteihin on korjattu käyttöaluemerkintä nykyisen käytännön mukaiseksi. Muilla kuin männyllä siemenviljelyssiemenen käyttöalueen voi antaa lämpösummina tai linkkinä Ruokaviraston sivustolle, josta kartat löytyvät. Mallietiketissä linkki on pitkässä muodossa www.ruokavirasto.fi/kayttoaluekartat  jolloin sen tunnistaa linkiksi. Se voi olla myös lyhyessä muodossa ruokavirasto.fi/kayttoaluekartat.

Alustavasti testattu etikettimalli on esimerkki kuusen siemenerästä, joille käyttöalue määritellään vielä lämpösummaan perustuen. Kuusella käyttöalueen saa antaa edelleen lämpösummina. Sen saa antaa myös linkkinä Ruokaviraston sivuille samalla tavoin kuin männyllä, jolla lämpösummia ei enää käytetä käyttöalueen määrittelyn pohjana.

Metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain mukaiset tiedot

1) metsänviljelyaineiston toimittajan nimi tai toiminimi
2) puulajin kasvitieteellinen nimi ja Suomessa tuotetun aineiston suomen- tai ruotsinkielinen nimi
3) metsänviljelyaineiston määrä
4) kantatodistuksen koodi ja numero
5) perusaineiston rekisteriviite tai lähtöi­syys­alueen tunnistekoodi
6) perusaineiston tyyppi
7) metsänviljelyaineiston luokka
8) luokkaan siemenlähde tunnettu kuuluvan perusaineiston lähtöisyysalue sekä sen pituus- ja leveysvyöhykkeet, luokkaan valikoitu kuuluvan perusaineiston lähtöisyysalue sekä pituus- ja leveysasteen mukaan määritelty maantieteellinen sijainti ja luokkiin alustavasti testattu ja testattu kuuluvan perusaineiston tarkka maantieteellinen sijainti
9) tieto siitä, onko perusaineisto alkuperäistä, muuta kuin alkuperäistä vai onko sen alkuperä tuntematon, sekä sijaitseeko perusaineisto luontaisella levinneisyysalueellaan tai muulla kuin luontaisella levinneisyysalueellaan. Muun kuin alkuperäisen tai muulla kuin luontaisella levinneisyysalueellaan olevan perusaineiston osalta merkitään tieto alkuperästä, jos se on tiedossa
10) testatun aineiston osalta tieto siitä, onko aineistoa muunnettu geenitekniikalla
11) metsänviljelyaineiston käyttötarkoitus
12) siementen tuleentumisvuosi
13) puhtaan siemenen, muiden siementen ja roskien prosenttiosuus siemenerän painosta. Muiden siementen ja roskien prosenttiosuutta ei tarvitse ilmoittaa, jos muiden siementen osuus on alle 0,05 prosenttia siemenerän painosta (ei ilmoiteta haavan, koivun ja lepän siemenistä)
14) puhtaan siemenen itävyysprosentti taikka mikäli sen arvioiminen on mahdotonta tai käytännössä vaikeaa, yksilöidyllä menetelmällä arvioitu elinkykyisten siementen prosenttiosuus*
15) puhtaan siemenen tuhatjyväpaino (ei ilmoiteta haavan, koivun ja lepän siemenistä)
16) itävien siementen määrä kilogrammassa siemeniä taikka, jos itävien siementen määrää on mahdotonta tai käytännössä vaikea arvioida, elinkykyisten siementen määrä kilogrammaa kohden*

*Haavan, koivun ja lepän siementen itävyys ilmoitetaan joko kappaleprosenttina (kohta 14) tai grammaitumäärityksenä (kohta 16)

Suomessa tuotetusta ja markkinoitavasta metsänviljelyaineistosta on lisäksi annettava ostajalle seuraavat tiedot
17) luokkiin alustavasti testattu ja testattu kuuluvan aineiston käyttöalue
18) siementen idätystestin päivämäärä ja lähetyspäivä

 

Sivu on viimeksi päivitetty 17.11.2022