Siemenkeräysilmoitus

Metsänviljelyaineiston toimittajan on tehtävä ilmoitus metsäpuiden siementen tai käpyjen keräyksestä viimeistään kaksi viikkoa ennen keräyksen aloittamista. Ruokavirastoon lähetetty siemenkeräysilmoitus on edellytys kantatodistusten saamiselle.

Siemenkeräysilmoitus tehdään MEVI –tietojärjestelmän kautta. Ilmoituksessa on lueteltava kaikki kunnat / siemenviljelykset joiden alueella keräystä aiotaan tehdä, sekä arvioitu keräysaika. Keräyksen ei tarvitse toteutua kaikissa ilmoitetuissa kunnissa / siemenviljelyksillä. 

Ilmoitukset tehdään joka vuosi keräyskausittain. Havupuiden käpyjen keräyskausi alkaa siementen tuleennuttua syys-lokakuussa ja kestää maalis-huhtikuulle. Lehtipuiden siementen keräyskausi vaihtelee puulajeittain varhaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn. 

Kirjaudu MEVI-tietojärjestelmään

Sivu on viimeksi päivitetty 17.11.2022