Taimien laatuvaatimukset

Markkinoitavien taimien on oltava terveitä ja elinvoimaisia sekä muutoinkin metsänviljelyyn soveltuvia.

Taimi ei täytä näitä vaatimuksia, jos:

1) taimessa on sen elinvoimaa heikentäviä kasvintuhoojia tai niiden vioituksia;
2) taimen juuristo tai verso on voimakkaasti kaareutunut, juuristo on haitallisesti
kiertynyt tai puutteellisesti kehittynyt taikka paakkutaimen juuristo ei sido riittävästi paakkua;
3) taimen latvakasvain ei ole normaali tai taimi on voimakkaasti haaroittunut; tai
4) taimessa on haitallisia kuorivikoja, repeytymiä taikka paleltumis- tai kuivumisvaurioita.

Taimierässä saa olla yksittäisiä taimia, jotka eivät täytä edellä mainittuja laatuvaatimuksia, kuitenkin enintään 5 prosenttia taimien kokonaismäärästä.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.9.2022