Siemen- ja taimitilastot

Tilastot

Tiedot julkaistaan Luonnonvarakeskuksen tilastotietokannassa.

Metsänhoito- ja metsänparannustyöt

Tilastotietokanta

Siemen- ja taimitilastot

Ruokavirasto kokoaa vuosittain tilastointia varten tiedot metsänviljelyyn toimitetuista taimimääristä, taimitarhojen tuotantopinta-aloista ja taimitarhakylvöihin käytettyjen siementen määristä. Tiedot kerätään metsänviljelyaineiston toimittajarekisteriin kuuluvilta taimituottajilta. Niiden avulla koostetaan valtakunnallinen taimituotantotilasto. Männyn ja kuusen taimituotannon alueellisia eroja on tarkasteltu siten, että Oulujärven etelä- ja pohjoispuolella sijaitsevien tarhojen ilmoittamat tiedot on esitetty erillisinä.  

Aineisto

Kysely lähetettiin taimitarhoille, jotka ovat toimittaneet taimia metsänviljelyyn kyseisinä vuosina. Taimitarhoja pyydettiin ilmoittamaan suoraan taimien välittäjille tai metsänomistajille kotimaahan toimitetut taimet. Muille taimituottajille myytyjä taimia tai taimitarhan muihin toimipisteisiin toimitettuja taimia ei pyydetty ilmoittamaan, jotta samat taimierät eivät esiintyisi tilastoissa kahteen kertaan.

Sivu on viimeksi päivitetty 27.1.2023