Vuokko Leinonen

Ylitarkastaja

Metsäpuiden siemenet ja taimet: tietolomakkeet ja kantatodistukset, kasvinterveystarkastukset (Oulu).