Kasvinterveysvaatimukset puutarhakasvien etämyynnissä

Tältä sivulta voit lukea, miten noudatat kasvinterveysvaatimuksia puutarhakasvien etämyynnissä. Vaatimusten tarkoituksena on estää kasvintuhoojien leviämistä.

Etämyynnillä tarkoitetaan tässä myyntiä kuluttajille siten, että kasvit toimitetaan kuluttajan noudettavaksi esimerkiksi postista tai muusta noutopisteestä, tai kuluttajan kotiin. Jos kasvit tilataan ja noudetaan myymälästä, se ei ole etämyyntiä tässä yhteydessä.

Selvitä onko rekisteröityminen ja kasvipassin käyttöoikeus tarpeen

Rekisteröidy Ruokaviraston kasvinterveysrekisteriin, kun yritys harjoittaa puutarhakasvien etämyyntiä, ja vähintään yksi seuraavista toteutuu toiminnassa:

 • monivuotisten avomaan kasvien myynnin arvo on yli 10 000 euroa vuodessa (sisältäen alv)
 • myynnissä on tulipoltteen isäntäkasveja, joilla ei ole edellisen toimijan myöntämää kasvipassia kasvikohtaisesti tai myyntipakkauskohtaisesti merkittynä
 • myynti ulkomaille (koskee viherkasveja, ruukkukasveja, taimitarhakasveja, sipuleita, kaikkea lisäysmateriaalia ja kasvipassia vaativia siemeniä)

Näissä tapauksissa puutarhakasvien etämyynnissä täytyy myös käyttää kasvipassia. Hae rekisteröitymisen yhteydessä kasvipassin käyttöoikeus, jos yritys myöntää kasvipassit itse. Yritys voi myös välittää kasvit asiakkaille siten, että niissä on edellisen toimijan laittamat kasvipassit. Tällöin yrityksen täytyy tilata kasvit kasvi- tai myyntipakkauskohtaisesti kasvipasseilla merkittyinä. Toisen toimijan kasvipassia ei saa kopioida. Etämyyjän velvollisuus on varmistaa, että asiakkaille toimitettavissa kasveissa on kasvipassit vaatimusten mukaisesti.

Ruukku-, ryhmä-, tai viherkasveilla ei tarvitse Suomen sisäisessä kaupassa käyttää kasvipassia kuluttajille suunnatussa etämyynnissä, koska niihin ei liity samanlaista kasvintuhoojien leviämisriskiä ympäristöön kuin avomaan kasveilla. 

Järjestä kasvintuhoojien omavalvonta ja kasvipassien myöntäminen

Kasvipassi on EU:n kasvinterveysasetuksen (2016/2031) mukainen merkintä, jota käytetään yleensä istutettavaksi tarkoitettujen kasvien tukkumyynnissä. Edellisessä kappaleessa kuvatuissa tapauksissa sitä käytetään myös kuluttajille suunnatussa etämyynnissä. Kasvipassin käyttö tarkoittaa sitä, että kasvipassin myöntävä toimija tekee kasveille kasvintuhoojien omavalvonnan ja myöntää sen perusteella kasvipassit. Kasvipassi liitetään lähetykseen tai kiinnitetään kasveihin.

Kasvipassin myöntävä yritys vakuuttaa, että on tehnyt kasvierälle kasvintuhoojien omavalvonnan, ja erässä ei ole todettu karanteeni- tai laatutuhoojia.

Karanteenituhoojaa epäiltäessä pitää aina ilmoittaa Ruokavirastoon (kasvinterveys@ruokavirasto.fi). Laatutuhoojia havaittaessa toimija huolehtii toimenpiteistä eli esimerkiksi lajittelee kasvit siten, ettei oireellisia kasveja lähetetä asiakkaille.

Jos yritys ei itse myönnä kasvipasseja, ei virallista omavalvontaa kirjanpitoineen tarvitse tehdä. Etämyyjä on kuitenkin vastuussa kasvien tarkkailusta siten, että asiakkaille ei lähetetä kasveja, joissa on karanteeni- tai laatutuhoojien oireita.

Kasvipassi kertoo ostajalle perustiedot kasvierästä

 • A. Kasvilajin tieteellinen nimi (sukunimi + lajinimi)
 • B. Kasvipassin myöntäjän rekisteritunnus (FI + rekisterinumero)
 • C. Jäljitettävyyskoodi tietyillä kasvilajeilla
 • D. Alkuperämaat

Esimerkki kasvipassista

Huolehdi, että asiakkaan nähtävillä on vaatimusten mukaiset tiedot myytävistä kasveista

Etämyynnissä kuten verkkokaupassa tai myyntiluettelossa pitää tuotetietojen sisältää seuraavat taimiaineistolainsäädännön mukaiset tiedot:

 • suomen- tai ruotsinkielinen sekä tieteellinen nimi (lajitasolla aina kun mahdollista)
 • lajike
 • tuotantomaat
 • myyjän tai viljelijän nimi
 • kasvin koko tai ikä
 • astiataimilla astian koko
 • varmennetuilla käyttötaimilla merkintä laatuluokasta

Verkkokaupassa tai myyntiluettelossa ei tarvitse olla kasvipassitietoja näkyvillä, mutta ne saavat olla. Kasvipassi pitää olla mukana lähetyksessä joko lähetyskohtaisena tai kasveihin/myyntipakkauksiin kiinnitettynä.

Varmista, että kasvit täyttävät ulkoisen laadun vaatimukset

Monivuotiset puutarhakasvit ovat taimiaineistoa, jonka pitää täyttää taimiaineistolainsäädännön mukaiset ulkoisen laadun vaatimukset. Vaatimusten tarkoituksena on, että asiakkaille myydään vain taimiaineistoa, jolla kasvuunlähdön edellytykset ovat kunnossa. Vaatimuksena on:

 • Myyntierien tasalaatuisuus
 • Kasvien tyypillisyys kasvilajille ja -lajikkeelle
 • Aineisto on normaalisti kehittynyttä
 • Juuristo on terve
 • Ei merkittäviä pakkasvaurioita eikä myöhempää kehitystä haittaavia mekaanisia vaurioita.
 • Normaali nestejännitys

Säilytä jäljitettävyystiedot

Jotta kasvintuhoojien saastuttamat erät voidaan tarvittaessa jäljittää, pitää kasvien myyntiketjussa säilyä tieto mistä tuotantopaikasta kasvit olivat peräisin. Etämyyjä säilyttää aina lähetyslistat tai vastaavat tiedot hankkimistaan kasveista kolmen vuoden ajalta. Myös tiedot myönnetyistä kasvipasseista pitää säilyttää. Kasvinterveyslainsäädäntö ei velvoita säilyttämään tietoja kasveja vastaanottaneista kuluttajista.

Yhteydenotot

 

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 31.5.2023