Torjuntaeliöt ja pölyttäjät

Biologisten torjuntaeliöiden käyttö on lisääntynyt kasvintuotannossa ja lisääntyy jatkossakin avomaalla integroidun kasvinsuojelun (IPM) yleistymisen myötä. Valvonnan apuna käytetään kansainvälisiä standardeja, jotta torjuntaeliöiden ja pölyttäjien käyttö on turvallista.

Biologisessa torjunnassa ja pölytyksessä käytettävistä tuotteista tulee ilmoittaa kaksi viikkoa ennen tai hakea niiden käytölle luvat kolme kuukautta ennen aiottua maahantuontia, käyttöä tai markkinointia.

Viljelijän ei tarvitse tehdä ilmoitusta tai hakea lupia makroeliötuotteille, jos ne on mainittu Ruokaviraston  ylläpitämässä luettelossa.

Biologisilla torjuntaeliöillä ja pölyttäjillä eli makroeliöillä tarkoitetaan selkärangattomia eläimiä.  Biologiset torjuntaeliöt ovat loisia tai petoja, jotka käyttävät ravintonaan kasvien tuholaisia.

Torjuntaeliöt voivat olla:

  • hyönteisiä,
  • hämähäkkieläimiä
  • tai sukkulamatoja.

Näitä voidaan käyttää ammattiviljelmillä kasvihuoneissa tai avomaalla sekä harrastekäytössä kotipuutarhoissa.

Pölyttäjälajit ovat pääasiassa mesipistiäisiä, kuten mehiläisiä tai kimalaisia. 

  • Kimalaisia käytetään yleensä kasvihuonekasvien pölytyksessä ja
  • tarhamehiläiset pölyttävät avomaakasveja.

Kasvinsuojeluun käytettäviä  mikrobiologisia valmisteita ovat:

  • sienet,
  • bakteerit
  • ja virukset.

Mikrobiologisten valmisteiden hyväksymisestä ja valvonnasta vastaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Sivu on viimeksi päivitetty 27.1.2023