Hyväksytyt lajit

Ruokavirasto ylläpitää luetteloa biologiseen torjuntaan tai pölytykseen hyväksytyistä lajeista tuotekohtaisesti.

Taulukosta ilmenee laji, tuote ja käyttökohde. Ilmoitetut ja hyväksymismenettelyn läpikäyneet lajit luetteloidaan erikseen. Jos tuotetta tai käyttökohdetta ei ole luettelossa, tulee noudattaa ilmoitus- tai lupamenettelyä. Mikäli tuotteiden käytössä ilmenee ongelmia kasvinterveyden kannalta tai torjuntaeliöt alkavat käyttäytyä kasvintuhoojan tavoin, on asiasta viipymättä ilmoitettava Ruokavirastoon.

Sivu on viimeksi päivitetty 27.1.2023