A, X, S, M, Y ja PLRV – muita perunan haitallisia viruksia

17. heinäkuuta 2020

Kansainvälisenä kasvinterveysvuonna 2020 Ruokavirasto esittelee perunan karanteeni- ja laatutuhoojia sekä muita merkittäviä perunan tuhoojia. Tautien ja tuholaisten tunteminen auttaa viljelijää tuhoojiin liittyvien ongelmien tunnistamisessa ja ennaltaehkäisyssä.

Perunan haitallisten virustautien nimitykset tuovat mieleen aakkoset: A, X, S, M, Y ja PLRV. Perunaan voi tarttua samaan aikaan useampi virus, jolloin virusten piilevätkin oireet voivat tulla näkyviksi ja perunasato heikentyy yhä enemmän. Perunan Y-virus esiteltiin edellisessä julkaisussa 10.7.2020. 

Perunan x-viruksen aiheuttamaa kirjavuutta perunan lehdellä.

X-viruksen aiheuttamia lieviä mosaiikkikuvioita perunan lehden pinnalla (kuva © NAK)

Perunan A-viruksen oireet erottuvat kasvissa parhaiten pilvisellä säällä

Perunan A-virus on maailmanlaajuisesti laajalle levinnyt, mutta sitä ei kuitenkaan pidetä erityisen merkittävänä kasvitautina, koska sen aiheuttamat satotappiot ovat yleensä pienet. Se leviää kirvojen välityksellä, mutta perunan A-virus säilyy elossa kirvan elimistössä vain lyhyen ajan. Viruksen kanta, infektoituneen perunalajikkeen vastustuskyky ja perunan virustartunnan ajankohta vaikuttavat oireiden näkyvyyteen. Virus voi tarttua perunaan kuluvana kasvukautena tai mahdollisesti myös edellisen kasvukauden aikana.

Kuluvana kasvukautena saadun virustartunnan oireet eivät tule perunassa näkyviin tai ne näkyvät vähäisinä, heikosti havaittavina mosaiikkikuvioina lehdissä. Perunan A-viruksen oireet erottuvat parhaiten pilvisellä säällä. 

Saastuneesta siemenperunasta kasvatetussa perunassa oireet voivat näkyä vaalentuneina tai rypistyneinä lehtinä ja lehdissä voi näkyä mosaiikkikuvioita. Vastustuskykyisillä lajikkeilla oireita ei välttämättä esiinny.

Jos perunassa on A-viruksen lisäksi myös Y- tai X-virus, oireet voivat olla vahvempia ja sadonmenetykset huomattavia.

Perunan S-virus voi olla täysin oireeton

Perunan S-virus ei useinkaan aiheuta suurta sadonmenetystä, mutta pahimmillaan tappiot voivat olla 10-20 prosenttia. Virus leviää kasvista toiseen kasvinesteen tai kirvojen välityksellä.

S-virus voi olla täysin oireeton, vaikka on myös oireita aiheuttavia viruskantoja. Perunan S-viruksen oireet näkyvät kasvissa lehtien vaalenemisena, lehtien kärkien kääntymisenä alaspäin, lehtien yläpinnan lehtisuonien syventymisenä, lehdenreunojen aaltoilevuutena sekä pienentyneenä lehtikokona.

Perunan M-virus samankaltainen kuin S-virus

Perunan M-virus on samankaltainen kuin S-virus ja aiheuttaa melko lieviä satotappioita. Se leviää pääasiallisesti kirvojen välityksellä.

Sen oireet voivat näkyä perunan lehdissä ilmenevinä vähäisinä mosaiikkikuvioina, lievänä lehtien käpristymisenä tai lehdenreunojen taipumisena lusikan muotoon. Lehdenreunat voivat aaltoilla ja lehdenreunat ja ylimmät lehtisuonet voivat osittain värittyä.

Perunan X-virus leviää herkästi työkoneiden kautta

Perunan X-virus voi aiheuttaa noin 10-15 prosentin satotappioita. Se leviää monista muista virustaudeista poiketen kosketuksen välityksellä, vaikka useat virukset leviävät pääasiassa hyönteisten avulla. Perunan X-virus leviää herkästi, kun saastuneen kasvin kasvinestettä päätyy toisille kasveille. Tämä voi tapahtua ihmisten ja työvälineiden välityksellä.

Oireina voi olla perunan lehtien epämuodostuminen tai erivahvuiset lehtien mosaiikkikuviot. Oireet vahvistuvat, jos X-virus esiintyy perunassa yhtä aikaa yhden tai useamman perunan viruksen kanssa. Tämä voi näkyä lehtien ryppyisyytenä, viiruisuutena ja lehtien putoamisena.

Perunan kierrelehtisyysvirus (PLRV) monissa maissa merkittävin perunan virus

PLRV-virus voi aiheuttaa pahimmillaan 50-90 prosentin satotappioita. Se on monessa maassa yksi merkittävimpiä perunan virustauteja.

PLRV voi levitä kirvojen välityksellä, jos kirva imee kasvinestettä viruksesta saastuneella kasvilla pitkiä aikoja. Tällöin kirvasta tulee taudin tartuttaja koko loppuelämänsä ajaksi. Perunan lisäksi PLRV-virus tarttuu myös muihin koisokasveihin, kuten tomaattiin.

PLRV:n oireet näkyvät muutoin terveessä, samana kasvukautena viruksen saaneessa perunassa ylälehtien kiertymisenä ja käpristymisenä. Saastuneesta siemenperunasta kasvatetuissa perunoissa oireet näkyvät puolestaan alimpien lehtien kiertymisenä ja kuivumisena.

Suomessa taudin merkitys on vähäisempi, koska tautia pääasiallisesti levittävä persikkakirva ei kykene talvehtimaan Suomessa. Persikkakirvaa on tosin tavattu myös Suomessa avomaan viljelyksillä ja se on kasvihuonetuotannossa merkittävä haitalliseksi vieraslajiksi luokiteltu tuholainen.

Perunan viruksia voi ennaltaehkäistä viljelytekniikan keinoin

  1. Kasvata perunoita alueella, jossa ei ole muita perunaviljelyksiä.
  2. Tarkkaile perunakasvustoa tasaisin väliajoin ja poista kaikki yksilöt, joissa on viruksen oireita.
  3. Poista kasvuston läheisyydestä muut kasvit, jotka voivat toimia viruksen isäntinä.
  4. Torju kirvat. Se auttaa ehkäisemään taudin leviämistä.
  5. Hävitä varret aikaisin. Se voi rajoittaa viruksen esiintymistä uudessa sadossa.

Lue lisää

Lisätietoa

ylitarkastaja Toni Valo, p. 050 471 7076, siemenyksikkö
ylitarkastaja Atro Virtanen, p. 040 704 9607, kasvinterveysyksikkö