Ruskokurttuvirusta löytyi tomaatintaimista

28. huhtikuuta 2023

Tomaatin ruskokurttuvirusta (ToBRFV) on löydetty ensimmäistä kertaa taimituotannosta Suomesta. Löydös tehtiin kahdesta tomaatin taimierästä Pohjanmaan alueella sijaitsevalta taimituotantopaikalta. Taimissa ei ollut virusoireita.

Kohonneen ruskokurttuvirusriskin vuoksi Ruokavirasto on tehostanut näytteenottoa tomaatin ja paprikan taimituotannosta vuoden 2023 alusta lähtien. Näin pyritään varmistamaan taimien puhtaus. Tehostetussa valvonnassa on löydetty kaksi heikosti positiivista taimierää, eli virusta oli taimieristä otetuissa näytteissä vähän.

Viranomaiset määräävät taimituotantopaikalle toimenpiteet viruksen hävittämiseksi ja leviämisen estämiseksi. Myös viruksen alkuperää jäljitetään.

Taimia oli ehditty toimittaa vastaanottajille ammattimaiseen tomaatintuotantoon siinä vaiheessa, kun virustestin tulos saatiin. Vastaanottajat ovat saaneet tiedon asiasta. Viranomaiset ottavat taimia vastaanottaneilta viljelmiltä näytteitä viljelykauden aikana. Näytteenoton avulla selvitetään, onko virus lisääntynyt kasveissa. Toistaiseksi uusista näytteistä ei ole löytynyt virusta.

Tomaatin ruskokurttuvirusta on todettu jo useissa EU-maissa

Tomaatin ruskokurttuvirus on tomaatin ja paprikan satoa pilaava karanteenituhooja, joka voi aiheuttaa merkittäviä vahinkoja ammattimaisessa tuotannossa. Ruskokurttuvirusta on viime vuosina todettu useissa EU-maissa. Suomessa sitä löydettiin viime vuonna kahdelta tomaattiviljelmältä. Virus leviää tomaatin ja paprikan siemenissä, taimissa sekä kosketuslevintäisesti.

Viruksesta ei ole haittaa kuluttajille

Tomaatin ruskokurttuvirus on kasvien virus. Siitä ei ole haittaa kuluttajille syötävissä tomaateissa tai paprikoissa. Myös tomaatin tai paprikan kotitarveviljelyssä voi löytää ruskokurttuviruksen tai muiden kasvivirusten oireita, kuten kuvioita lehdissä. Kotitarveviljelyssä havaituista oireista ei tarvitse ilmoittaa Ruokavirastolle. Virusoireiset kasvit voi hävittää sekajätteenä.
                                                                 

Lisätietoa

 

Kuva: Salvatore Davino, EPPO

Ruskokurttuviruksen vioittamia tomaatteja.