Ajantasaista tietoa kylvösiementen itävyystuloksista

1. helmikuuta 2019

Ruokavirasto jatkaa laboratorioidensa tuottaman tutkimustiedon julkaisua avoimessa analytiikkaportaalissaan. Uudessa avautuneessa Siementen laatu -osiossa voi tutustua sertifiointia varten tarkastettujen siemennäytteiden ja tilaustutkimusnäytteiden itävyystuloksiin. Itävyyksiä voi tarkastella lajeittain, tarkastuskausittain ja maakunnittain.

”Uusi palvelu tuo tuloksia esiin ajantasaisesti, koska portaalissa oleva tieto päivittyy joka yö automaattisesti laboratoriotietojärjestelmästä. Tämä on hyvä muutos, koska kylvösiemenen itävyystuloksia on aikaisemmin julkaistu taulukkoina muutaman kuukauden välein. Tieto on myös havainnollisempaa, koska tarkastuskausien ja maakuntien välistä vaihtelua voi helposti tarkastella ja vertailla”, sanoo jaostopäällikkö Hanna Ranta Ruokavirastosta.

Tarkastuskausi alkaa aina heinäkuun alussa ja päättyy seuraavan vuoden kesäkuun viimeisenä päivänä. Portaalissa ovat valittavana myös tutkimussyy ja peittauksen käyttö eli siemenen käsittely kasvinsuojeluaineella.

Tieto avointa ja helposti saatavissa

”Siementen laatu -portaalissa on monenmoista tietoa kylvösiementen itävyystuloksista, kuten mikä osuus näytteistä on saavuttanut sertifioinnin itävyyden hyväksymisrajan, joka vaihtelee lajiryhmittäin. Myös pakkaamoiden raakaeränäytteiden ja tilan oman siemenen eli TOS-tuloksia esitetään tilaustutkimuksissa”, sanoo erikoistutkija Jaana Laurila Ruokavirastosta.

Portaalin kehittäminen jatkuu ja sinne lisätään myös tuloksia muista laatuanalyyseistä.

Tietosuojan vuoksi tuloksia ei tule näkyviin missään kohtaa, jos maakunnan alueelta tai tarkastuskaudelta on vähemmän kuin 10 näytettä eli keskiarvoja ei näytetä ennen kuin tuloksia yli 10.

Tutustu kylvösiemenen analytiikkaportaaliin, jossa itävyysvaatimusten täyttymistä voi havainnollisesti tarkastella kartta- ja taulukkonäkymässä.

Siemennäytteet tutkitaan Ruokaviraston siemenlaboratoriossa kansainvälisen siemenalanjärjestön International Seed Testing Association ISTAn hyväksymillä menetelmillä.

Tutustu ISTAn toimintaan

Lue lisää siemenlaboratorion toiminnasta ja siemensertifioinnista

 

Lisätietoja:
jaostopäällikkö Hanna Ranta, siemenlaboratoriojaosto
0400 272 041
erikoistutkija Jaana Laurila, siemenlaboratoriojaosto
040 521 4761