Ennakkotietoa viljasadon laadusta 2020

24. marraskuuta 2020

DON-hometoksiinipitoisuudet ovat kauralla alhaisia, mutta hehtopainot jäivät keskimääräistä alhaisemmiksi kaikilla viljalajeilla. Myöhään jatkuneet puinnit laskivat kevätvehnän sakolukua.

Viljan laatu- ja satotiedot on koostettu yhdistämällä Ruokaviraston kasvianalytiikan viljasadon laatu- ja turvallisuusseurannan tiedot ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) keräämät satotiedot, jotka ovat tässä vaiheessa ennakkotietoja. 

Viljasadon laatu ja määrä -taulukko (Ruokavirasto ja Luke 24.11.2020).

Avointa tietoa viljasadon laadusta

Viljan laatutiedot päivittyvät joka yö Ruokaviraston Avoimeen tietoon.

Käy kokeilemassa, mitä tietoa on esimerkiksi eri viljalajikkeiden tai alueiden laadusta avoimen tiedon eri osioissa.

Lue lisää

Ajankohtaista viljan laadusta 

Lisätietoja

Jaostopäällikkö Elina Sieviläinen, p. 040 848 6094