Ennakkotietoa viljasadon laadusta -vehnäsadon laatu laski puintien edetessä

7. lokakuuta 2020

Viljan laadussa on omat haasteensa tällä kasvukaudella, mutta kauran laadussa matalat DON-hometoksiinipitoisuudet on positiivinen yllätys. Kevätvehnän sakoluvut ehtivät laskea epätasaisen tuleentumisen venyttäessä puinteja.

Tiedot viljasadon laadusta vuonna 2020 ovat tässä vaiheessa vielä ennakkotietoja. Keskiarvotiedot perustuvat noin 500 analysoituun näytteeseen.

Näytepyynnön saaneiden viljelijöiden toivotaan vielä lähettävän näytteitä myöhäisemmistä puinneista.

Avointa tietoa viljasadon laadusta

Viljan laatutiedot päivittyvät joka yö Ruokaviraston Avoimeen tietoon.

Avoimeen tietoon julkaistiin 6.10.2020 päivitys, jossa on aikaisempaa kattavammat tiedot muun muassa pienistä jyvistä ja DON-hometoksiinituloksista eri määritysmenetelmillä. Käy kokeilemassa, mitä tietoa on mahdollista löytää avoimen tiedon eri osioista.

Lue lisää

Ajankohtaista viljan laadusta 

Lisätietoja

Jaostopäällikkö Elina Sieviläinen, p. 040 848 6094