Kevättalvi on kiireistä aikaa Ruokaviraston siemenlaboratoriossa

1. huhtikuuta 2019

Sertifioidun eli virallisesti tarkastetun ja hyväksytyn kylvösiemenen tarkastusprosessin yksi vaihe on siemenenlaadun tutkimus laboratoriossa.

Siementavaran laatuvaatimukset tulevat maa- ja metsäministeriön kylvösiemenille annetuista asetuksista, ja kaikki määritykset tehdään kansainvälisen siemenjärjestön, International Seed Testing Association, ISTAn ohjeiden mukaisesti. 

Siemenlaboratorion kylvösiementutkimukset

Kylvösiemenen laboratoriotutkimuksissa selvitetään sertifiointia varten tarkastettavaksi toimitetuista siemennäytteistä puhtausmääritykset, tuhannen siemenen paino ja itävyysmääritys. Lisäksi viljoista tutkitaan siemenlevintäiset kasvitaudit, jos erää ei peitata eli käsitellä kasvinsuojeluaineella. Kosteusmääritys tehdään pistokoeluontoisesti.

Kun näyte saapuu siemenlaboratorioon, se kirjataan laboratoriotietojärjestelmään ja sille tulostetaan viivakoodilliset tarrat, joiden avulla näyte merkitään ja tunnistetaan eri määrityksissä. Tämän jälkeen näyte jaetaan oikean kokoisiin työnäytteisiin.

Ensimmäiseksi näyte menee puhtausmääritykseen, jossa siitä tarkistetaan manuaalisesti, sisältääkö näyte epäpuhtauksia, joita ovat muiden viljelykasvien ja rikkakasvien siemenet sekä roskat. Kaikki epäpuhtaudet tunnistetaan, nimetään ja ilmoitetaan painoprosentteina. Puhtauden painoprosenttien lisäksi määritetään muiden lajien kappalemäärät. Vieraiden viljojen, eri rikkakasvilajien ja torajyvän esiintymiselle on annettu kappalemääräiset laatuvaatimukset lajeittain ja siemenluokittain. Öljykasveilla on lisäksi vaatimus pahkahomeen pahkojen enimmäismäärästä.

Puhtausmääritysten jälkeen siemenistä määritetään laskurilla tuhannen siemenen paino. Asetuksissa ei ole annettu painolle alarajaa, vaan lajitteluaste on siemenpakkaamojen päätettävissä. Tuhannen siemenen painoa tarvitaan itävyystiedon lisäksi oikean kylvömäärän laskemiseksi hehtaarille.

Itävyysmäärityksellä selvitetään siemenerän itämiskyky. Kullekin lajille tai lajiryhmälle käytetään sille optimoituja idätysmenetelmiä, -lämpötiloja ja -aikoja. Idätysajan loputtua, ja osalla lajeista myös väliarvioinnissa, näytteet arvioidaan ja lasketaan arviointiperusteiden mukaan normaalisti ja vaillinaisesti itäneet, kuolleet siemenet sekä osalle lajeista myös kovat siemenet. Normaalisti itäneissä täytyy idun tai  verson kaikkien oleellisten rakenteiden, kuten itutupin, lehtien, juurten ja kärkikasvupisteen olla kunnossa. Lajeille on asetettu minimi-itävyysvaatimukset, jotka ovat viljoille ja öljykasveille 85 prosenttia, heinille ja palkoviljoille 80 prosenttia. Itävyys on yksi siemenerän koko ajan muuttuvista ominaisuuksista. Siemenet ovat elävää materiaalia, joten esimerkiksi mekaanisten vaurioiden tai homeiden seurauksena tai liian kosteana säilytettynä itävyys voidaan menettää nopeasti.

Laboratoriotutkimusten jälkeen siemenerän tulokset menevät sertifiointipäätökseen. Jos erä täyttää lajille ja siemenluokalle asetetut laatuvaatimukset, se sertifioidaan.

Lisätietoa Ruokaviraston sivuilta siemensertifioinnista, kylvösiemenen laboratoriotutkimuksista ja itävyysmääritysten ajantasaisista tuloksista analytiikkaportaalista.

Siemenlaboratorio tutkii tilaustutkimuksena myös viljelijöiden omia siemennäytteitä.

Lisätietoja:
erikoistutkija Jaana Laurila
040 521 4761, jaana.laurila@ruokavirasto.fi
jaostopäällikkö Hanna Ranta
0400 272 041, hanna.ranta@ruokavirasto.fi