Patologieläinlääkärit Ruokavirastossa

21. maaliskuuta 2019

Ruokavirastossa työskentelee useita patologiaan syventyneitä eläinlääkäreitä, joiden vastuulla on tuotanto-ja lemmikkieläinten sekä luonnonvaraisten eläinten sairauden- ja kuolinsyytutkimukset.

Eläinten ruumiinavaustutkimuksia tehdään monesta eri syystä

Äkillisissä kuolemantapauksissa halutaan usein tutkia eläimen kuolinsyy. Ruumiinavauksella voidaan selvittää äkillisesti tai kroonisesti sairastuneen eläimen oireiden taustaa ja määrittää taudin syyt tarkemmin. Tutkimuksissa todetaan tarttuvia eläintauteja ja zoonooseja (ihmisille ja eläimille yhteisiä taudinaiheuttajia) sekä selvitetään tuotantoeläinten tilaongelmiin vaikuttavia tekijöitä.

Huomattava osa tuotantoeläinten ja luonnonvaraisten eläinten tutkimuksista tuottaa tietoa viralliseen tautiseurantaan. Oikeuspatologiset tutkimukset muodostavat merkittävän osan lemmikkieläinten tutkimuksista, ja niistä suuri osa liittyy eläinsuojelurikosepäilyihin.

Ruumiinavaustutkimuksia tehdään Ruokaviraston toimipisteissä Helsingissä, Seinäjoella, Kuopiossa ja Oulussa.

Eläinpatologilta vaaditaan laajaa ja syvällistä osaamista

Patologina työskentely vaatii eläinlääkäriltä useiden vuosien perehtymistä alaan sekä runsaasti käytännön kokemusta. Patologi hallitsee laajoja kokonaisuuksia ja pystyy etsimään syy-seuraussuhteita eläimen oireiden ja tutkimuksessa todettujen löydösten välille.

Ruumiinavaustutkimuksessa patologiaan syventynyt eläinlääkäri tekee eläimelle täydellisen ruumiinavauksen ja tutkii sisäelimet silmämääräisesti. Eläinlääkäri kerää ruumiinavauksessa kudosnäytteitä histologiseen mikroskopointitutkimukseen sekä tarvittaessa näytteitä bakteriologisiin, virologisiin, parasitologisiin tai kemiallisiin jatkotutkimuksiin.

Tutkimuksen tilaajalle laaditaan kaikkien tutkimusten valmistuttua kirjallinen tutkimustodistus, sekä tarvittaessa tehdään tautikohtaisia viranomaisilmoituksia.

Katso lisätietoa Eläintautitutkimukset