Ruokavirasto ja Luonnonvarakeskus julkaisivat lopulliset satotilastot vuoden 2020 viljasadon laadusta ja määrästä

18. maaliskuuta 2021

Satokaudella 2020 sekä viljan määrä että sadon käyttökelpoinen määrä viljalajeittain olivat edellisvuotta pienempiä. Ruokaviraston kasvianalytiikan ja Luken julkaisema taulukko on iso tietopaketti kotimaisen viljan viljelyaloista, sadosta ja sadon laadusta suhteutettuna määrään. Taulukossa on alueelliset tiedot vuodelta 2020, keskilaadun tiedot vuosilta 2005–2020 ja erikseen luomuviljasta tiedot vuosilta 2013–2020. 

Viljan laatu- ja satotiedot on koostettu yhdistämällä Ruokaviraston kasvianalytiikan viljasadon laatu- ja turvallisuusseurannan tiedot ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) keräämät satotiedot. 

Viljasadon laatu ja määrä -taulukko (Ruokavirasto ja Luke 18.3.2021).

Avointa tietoa viljasadon laadusta

Viljan laatutiedot päivittyvät joka yö Ruokaviraston Avoimeen tietoon.

Käy kokeilemassa, mitä tietoa on esimerkiksi eri viljalajikkeiden tai alueiden laadusta avoimen tiedon eri osioissa.

Lue lisää:

Ajankohtaista viljan laadusta 

Lisätietoja:

Jaostopäällikkö Elina Sieviläinen, p. 040 848 6094