Ruokavirasto pyytää lähettämään lisää CWD-näytteitä

16. lokakuuta 2020

Hirvieläinten näivetystaudin (chronic wasting disease, CWD) kolmevuotisen seurantaohjelman tavoitteena on saada Suomesta yhteensä 3000 näytettä tutkittavaksi CWD:n varalta. Ohjelman on tarkoitus loppua tämän vuoden lopussa, mutta näytteitä puuttuu vielä noin 700. Tavoitenäytemäärän saavuttaminen on tärkeää, jotta voidaan luotettavasti todeta, ettei tautia esiinny Suomessa. Ruokavirasto pyytää metsästäjiä ja SRVA-henkilöitä lähettämään näytteitä.

Näytteeksi sopivat kuolleena löydetyt (ml. petojen tappamat), sairaana tai heikkokuntoisena lopetetut tai liikenneonnettomuuksissa kuolleet, yli vuoden vanhat hirvieläimet. Näytteeksi tarvitaan eläimen pää (ei sarvia). Päistä maksetaan 50 euron palkkio. Tarkemmat ohjeet löytyvät Ruokaviraston internetsivuilta (linkki alla).

Hirvieläinten näivetystauti löydettiin ensimmäistä kertaa Euroopasta Norjasta vuonna 2016. Kyseinen tunturipeurapopulaatio on sittemmin kokonaan hävitetty. Tänä vuonna tauti löydettiin Norjasta uudelleen, hävitetyn populaation naapuripopulaatiosta. Norjan tapausten vuoksi EU päätti seurantaohjelmasta Ruotsissa, Suomessa, Puolassa ja Baltian maissa. Seurantaohjelman myötä on löydetty CWD-taudin epätyypillistä muotoa Norjasta, Ruotsista ja myös yhdestä hirvestä Kuhmosta vuonna 2018. Epätyypillinen tautimuoto ei tiettävästi tartu eläimestä toiseen ja sen löytyminen ei johda vastaaviin seurauksiin kuin varsinaisen näivetystaudin kohdalla.

Lue lisää: 

Lisätietoa näytteenotosta
Näytelähete
Lisätietoa CWD-taudista
Ruokaviraston näyteseuranta alueittain