Fineli – elintarvikkeiden koostumustietokanta

“Fineli on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämä tietopankki, johon on koottu tietoa suomalaisten ja Suomessa käytettävien elintarvikkeiden keskimääräisestä ravintoainekoostumuksesta. Elintarviketietokannasta löytyy yli 4000 elintarviketta ja 55 ravintotekijää. Finelin verkkopalvelun avulla voi seurata omaa ruoankäyttöään ja sitä voi käyttää ravinnonsaannin laskentaan. Fineliä voi hyödyntää ruokalistojen ja reseptien suunnittelussa sekä pakkausmerkintöjen laatimisessa.” -THL-

Lisää tietoa Fineli-tietokannasta löytyy THL:n sivulta: https://fineli.fi/fineli/fi/tietoa-palvelusta

Fineli koostumustietokanta: https://fineli.fi/fineli/fi/index 

Kemian yksikkö, erikoistutkija, ETT, Helena Pastell; sähköposti helena.pastell@ruokavirasto.fi, puhelin +385 50 375 0968

Kemian yksikkö, yksikönjohtaja, Dosentti, Annikki Welling; sähköposti annikki.welling@ruokavirasto.fi, puhelin +358 40 481 2270

Ruokavirasto osallistuu aktiivisesti Finelin (kansallinen elintarvikkeiden koostumustietokanta) ylläpitoon. Kemian laboratoriossa analysoidaan vuosittain 20-25 nimikettä (=240-300 elintarvikenäytettä, 1200-2000 analyysitulosta) Fineliin. Päivitystyötä tehdään 3-vuotissuunnitelman mukaisesti, josta päätetään Finelin seurantaryhmässä.

Seurantaryhmän jäsenet

  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL; Finelin ylläpitäjä; puheenjohtaja)
  • Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
  • Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)
  • Ruokavirasto (FFA)
  • Valtion ravitsemusneuvottelukunta (VRN)
  • Luonnonvarakeskus (LUKE)
  • Helsingin yliopisto (HY)
  • Tulli
  • Elintarviketeollisuusliitto ry. (ETL)
  • Päivittäistavarayhdistys ry. (PTY)

Ruokavirasto ja THL tekevät yksityiskohtaisen näytteenottosuunnitelman. Suunnittelutyöhön voi tarvittaessa osallistua muitakin riippuen vuosittain analysoitavista elintarvikkeista. Näytteenotosta vastaa yleensä Ruokavirasto. Erityistuotteiden (esim. luonnosta kerättävät tai suoraan tiloilta tai tuottajilta haettavat tuotteet) näytteenotossa avustavat esim. LUKE tai teollisuus.

Fineli-ohjeessa kuvataan näytteenotto ja kemialliset analyysit Finelin päivittämistyötä varten. Ohjeistuksen avulla tutkimuslaitokset, yksityiset laboratoriot ja teollisuus voivat myös tuottaa tuloksia Fineliin.

 

Ohjeistus elintarvikkeiden koostumustiedon näytteenottoon ja analysointiin - Fineli -päivitystyö

Fineli näytteenotto-ohje

2021-2022: Kasviperäiset proteiininlähteet

2022-2023: Jauhot ja juustot

2023-2024: Liha

 

 

Ruokaviraston laboratoriot noudattavat toiminnassaan standardin ISO/IEC 17025 mukaista laatu- ja toimintajärjestelmää. Laboratoriotoiminnan pätevyys ja tulosten oikeellisuus on osoitettu kansainvälisten kriteerien mukaisella arvioinnilla ja akkreditoinnilla, jonka on myöntänyt FINAS (Finnish Accreditation Services) -akkreditointipalvelu.

Koska analyysit tehdään? Finelli-näytteiden analyysit Ruokaviraston menetelmä
Aina

kosteus
tuhka
kokonaisrasva
proteiini

kuivaus + gravimetrinen
poltto + gravimetrinen
liuotinuutto + gravimetrinen
Kjeldahl

Yleensä (vaihtelevasti)

rasvahapot
aminohapot
tärkkelys
sokerit1
ravintokuitu2
alkuaineet3

rasvanerottaminen + GC
happo-/emäshydrolyysi, UPLC-UV/FL
entsymaattinen + HPLC-RI
lämminvesiuutto + HPLC-RI
entsymaattis-gravimetrinen + HPLC-RI
ICP-MS / ICP-OES

Tarvittaessa vitamiinit soveltuva menetelmä

 

1fruktoosi, galaktoosi, glukoosi, laktoosi, maltoosi, sakkaroosi

2veteen liukenemattomat polysakkaridit, vesiliukoiset polysakkaridit, oligosakkaridit, kokonaisravintokuitu

3Ca, Fe, I, K, Mg, Na, P, Se, Zn + muita alkuaineita tarpeen mukaan

Fineli näytteenotto-ohje

Sivu on viimeksi päivitetty 24.1.2024