Siemenlaboratoriossa ISTA-auditointi on jännittävä päivä

Kansainvälinen siemenalan järjestö ISTA (International Seed Testing Association) auditoi eli tarkasti Loimaan Eviran siemenlaboratorion ja siementen näytteenoton lokakuun alussa. Pitkän päivän lopussa siemenlaboratorio ja näytteenotto saivat arvokasta tietoa toimintansa kehittämiseksi ja tiedon, voiko laboratorio toimia edelleen ISTAn hyväksymänä laboratoriona.

ISTAn akkreditointi takaa analyysien ja näytteenoton laadun

ISTA  julkaisee jäsenmaidensa hyväksymät siementarkastuksen ja näytteenoton säännöt. Säännöt kertovat, kuinka siementen näytteenotto ja siementen laatuanalyysit on tehtävä, jotta akkreditoitujen eli päteväksi todettujen laboratorioiden analyysitulokset ovat yhtenäisiä, luotettavia ja vertailukelpoisia. Säännöt kertovat muun muassa, millaisia menetelmiä kullekin siemenlajille voi käyttää sekä millaisin testein laboratorion laitteita testataan. ISTAn akkreditoimia laboratorioita käyttävät yritykset ja viljelijät voivat luottaa, että esimerkiksi itävyysanalyyseistä tulevat samat tulokset niin Suomessa kuin Ruotsissa.

Laboratorioinsinööri Heli Saario-Poikulainen esittelee tekniselle arvioijalle Joël Léchappèlle siementen puhtauteen liittyviä asiakirjoja

Laboratorioinsinööri Heli Saario-Poikulainen esittelee tekniselle arvioijalle Joël Léchappèlle siementen puhtauteen liittyviä asiakirjoja (kuva Tarja Hietaranta).

Akkreditoinnista saamalla oikeudella myöntää ISTA-todistuksia (sertifikaatteja) on myös merkityksensä. Niitä voivat tarvita siemeniä vievät yritykset vientierilleen. Ulkomailla siemeniä ostava yritys luottaa enemmän sellaiseen siemenerään, joka on tutkittu yhteisesti sovittujen ISTAn sääntöjen mukaisesti ja jolla on siitä osoituksena ISTA-todistus. Tämä toimii myös toisinpäin. Jos Suomeen tuotavat siemenerät on tutkittu lähtömaassaan ISTAn hyväksymässä laboratoriossa, se kertoo, että näytteenotto ja laboratorioanalyysit on tehty laadukkaasti ja samoilla menetelmillä kuin Suomessakin käytetään.

Auditointiin valmistaudutaan

Eviran siemenlaboratorio ja näytteenotto ovat saaneet ISTAn ensimmäisen hyväksynnän vuonna 2003. Sen jälkeen siemenlaboratorion ja näytteenoton toiminta on tarkastettu joka kolmas vuosi. Joka kerta laboratorion toiminta on ollut hyväksyttävää pienempien tai suurempien korjausten ja kehittämisehdotusten jälkeen.

Auditointiin valmistaudutaan pitkän ajan kuluessa. Jos edellisessä auditoinnissa on tullut korjausvaatimuksia johonkin työtapaan eli auditointikielellä poikkeamia, ne on korjattu ja uudet tavat on saatettu käytäntöihin. Viimeisinä kuukausina valmistautuminen on hektisempää. Ohjeita päivitetään ja pyydetyt asiakirjakäännökset englanniksi tehdään. Näiden lisäksi ISTAn sääntöjen ja toimintajärjestelmien vaatimia laatutöitä on paljon enemmänkin, mutta ne ovat mukana arkirutiineissa vuoden kierrossa. Muun muassa siemenlaboratorion henkilökunnan osaamista testataan vuosittain useamman kerran sekä ISTAn järjestämissä pätevyyskokeissa että itse pidetyissä sisäisissä kokeissa. Näytteenottajien toimintaa tarkastetaan, heidän ohjeistustaan päivitetään ja kaikin tavoin pyritään siihen, että otetut näytteet edustaisivat mahdollisimman hyvin erää.

Kuinka siemenlaboratorion ja näytteenoton sitten kävi?

Mitä tapahtui vuoden 2018 auditoinnissa? Auditointia oli tekemässä kaksi henkilöä. Pääauditoija Rasha El-Khadem tarkasti sekä Eviran yleisiä asioita että erityisesti toimintajärjestelmään liittyviä asioita, kuten oliko ja millä tavalla edellisessä auditoinnissa esiin tulleisiin asioihin oli reagoitu. Tekninen auditoija Joël Léchappè, joka on Ranskan kansallisen siemenlaboratorion (GEVES) johtaja, kiersi laboratoriossa kyselemässä ja katselemassa, kuinka analyysit tehdään, miten tulokset dokumentoidaan, mistä analyysien tekijät löytävät alkuperäiset ohjeet ISTAn säännöistä sekä olivatko kalibroinnit kunnossa.

Hyvinhän siemenlaboratorion ja näytteenoton sitten kävi. Laboratorion toiminta todettiin edelleen päteväksi ja myös haettuja akkreditoinnin laajennuksia puollettiin.

Kirjoittaja
erikoistutkija Jaana Laurila
Ruokaviraston kasvianalytiikka, siemenlaboratorio
Blogi on aikaisemmin julkaistu Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran sivulla 10.10.2018

 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.7.2019