Ekotoksikologiset analyysit

Orgaanisten lannoitevalmisteiden laatua ja turvallisuutta seurataan lannoitevalmistelainsäädännön mukaisesti. Ruokaviraston kasvianalytiikan yksikön laboratoriossa tehdään orgaanisten lannoitevalmisteiden laatua kuvaavia fyto- ja ekotoksisuustestejä, joihin kuuluvat muun muassa eri kasvilajeilla tehtävät itävyys- ja kasvatuskokeet. Laboratoriossa arvioidaan myös maanparannusaineiden kypsyyttä ja stabiilisuutta mikrobipohjaisilla analyyseillä.

Laboratorio toimii edelläkävijänä toksikologisten menetelmien kehittäjänä maanparannusaineiden ja kasvualustojen analytiikan kohdalla osallistumalla Euroopan komission CEN-työryhmiin sekä tutkimushankkeisiin, joissa selvitetään maanparannusaineiden ja kasvualustojen (muun muassa komposti- ja multavalmisteiden) laatua ja ympäristövaikutuksia biotestien avulla.

Yrityksille tai toisille laboratorioille tehtävä tilaustutkimusanalytiikka on maksullista. Siitä peritään aina liiketaloudellisen hinnaston mukaiset analyysikustannukset.

Yhteyshenkilöt

Sivu on viimeksi päivitetty 20.2.2024