Kemialliset analyysit

Rehuvalmisteiden kemiallista laatua tutkitaan maahantuontiin ja -vientiin, markkinavalvontaan, kotimaisen valmistuksen valvontaan ja tilavalvontaan liittyen. Rehumenetelmät ovat viranomaisvalvonnassa käytettäviä menetelmiä, jotka soveltuvat erinomaisesti myös omavalvontaan. Laboratoriossa tehdään tilaustutkimusanalytiikkaa yrityksille, toimijoille ja toisille laboratorioille. Analyysikustannukset perustuvat Ruokaviraston liiketaloudelliseen hinnastoon.

Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi
Ennen näytteiden lähettämistä kemialliseen tutkimukseen, tulee siitä sopia yhteyshenkilön kanssa.

Alkuaineet

Ruokavirastossa tutkitaan rehuista haitallisia alkuaineita (arseeni, elohopea, kadmium, kromi, lyijy, nikkeli) ja ravinto- ja hivenaineita (fosfori, kalium, kalsium, kupari, magnesium, mangaani, molybdeeni, natrium, rauta, seleeni, sinkki). Analyyseillä varmistetaan rehujen määräystenmukaisuus ja turvallisuus.

Yhteyshenkilö

  • Janne Järvinen, puhelin 050 439 6763

Hometoksiinit

Tietyt homeet saattavat tuottaa myrkyllisiä yhdisteitä, mykotoksiineja. Esimerkiksi Fusarium-homeet tuottavat muun muassa trikotekeenejä ja zearalenonia, Penicillium- ja Aspergillus-homeet okratoksiini A:ta.

Mykotoksiineja tutkitaan pääasiassa rehuviljasta ja valmisrehuista. Ruokavirasto toimii mykotoksiinien kansallisena vertailulaboratoriona yhdessä Tullilaboratorion kanssa. Ruokavirasto on myös mukana useissa kansallisissa ja kansainvälisissä mykotoksiinitutkimushankkeissa.

Yhteyshenkilöt

  • Marjo Kolmonen, puhelin 050 569 5477

Kasvinsuojeluainejäämät ja PCB

Ruokavirastossa tutkitaan vuosittain kasvinsuojeluainejäämiä rehuista valvontaohjelman puitteissa. Ohjelman avulla valvotaan, ettei jäämiä esiintyisi rehuissa yli sallitun enimmäismäärän. Lisäksi seurataan suunnitelmallisesti rehuihin kertyneitä ympäristömyrkkyjä. Seurannalla estetään saastuneiden rehujen joutuminen kuluttajille ja saadaan tietoa ympäristön tilasta ja siinä mahdollisesti tapahtuneista muutoksista ympäristömyrkkyjen osalta.

Torjunta-aineiden markkinavalvonnan tarpeisiin analysoidaan valmisteiden tehoainepitoisuus ja tehdään eräitä fysikaalisia testejä.

Yhteyshenkilöt

  • Kati Hakala, puhelin 040 489 3404
  • Marjaana Nousiainen, puhelin 050 356 5105

Peruskoostumus

Ruokavirastossa tehdään rehujen koostumukseen ja laatuun liittyvää tutkimusta. Rehuista tutkitaan peruskoostumusta (proteiini, rasva, kuitu, tuhka, kuiva-aine, kosteus). Koostumustutkimukset liittyvät muun muassa Ruokaviraston toimintaan kansallisena vertailulaboratoriona.

Yhteyshenkilö

  • Simo Jokinen, puhelin 050 472 7874
  • Mervi Rokka, puhelin 0400 622 371
  •  

Rehujen lisäaineet

Ruokavirastossa tutkitaan rehuista vitamiineja (A, E, D, B-vitamiineja), aminohappoja, eräitä väriaineita (astaksantiini), lääkeaineita (kuten tetrasykliinejä, sulfonamidit), lisäaineita (kokkidiostaatit) ja kiellettyjä yhdisteitä (kuten amprolium, karbadoksi, olakvindoksi).

Yhteyshenkilöt

  • Mervi Rokka, puhelin 0400 622 371

 

Sivu on viimeksi päivitetty 18.11.2022