Kemialliset analyysit

Rehuvalmisteiden kemiallista laatua tutkitaan maahantuontiin ja -vientiin, markkinavalvontaan, kotimaisen valmistuksen valvontaan ja tilavalvontaan liittyen. Rehumenetelmät ovat viranomaisvalvonnassa käytettäviä menetelmiä, jotka soveltuvat erinomaisesti myös omavalvontaan. Laboratoriossa tehdään tilaustutkimusanalytiikkaa yrityksille, toimijoille ja toisille laboratorioille. Analyysikustannukset perustuvat Ruokaviraston liiketaloudelliseen hinnastoon.

Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi
Ennen näytteiden lähettämistä kemialliseen tutkimukseen, tulee siitä sopia yhteyshenkilön kanssa.

Ruokavirastossa tutkitaan rehuista haitallisia alkuaineita (arseeni, elohopea, kadmium, kromi, lyijy, nikkeli) ja ravinto- ja hivenaineita (fosfori, kalium, kalsium, kupari, magnesium, mangaani, molybdeeni, natrium, rauta, seleeni, sinkki). Analyyseillä varmistetaan rehujen määräystenmukaisuus ja turvallisuus.

Yhteyshenkilö

 • Janne Järvinen, puhelin 050 439 6763

Tietyt homeet saattavat tuottaa myrkyllisiä yhdisteitä, mykotoksiineja. Esimerkiksi Fusarium-homeet tuottavat muun muassa trikotekeenejä ja zearalenonia, Penicillium- ja Aspergillus-homeet okratoksiini A:ta.

Mykotoksiineja tutkitaan pääasiassa rehuviljasta ja valmisrehuista. Ruokavirasto toimii mykotoksiinien kansallisena vertailulaboratoriona yhdessä Tullilaboratorion kanssa. Ruokavirasto on myös mukana useissa kansallisissa ja kansainvälisissä mykotoksiinitutkimushankkeissa.

Yhteyshenkilöt

 • Marjo Kolmonen, puhelin 050 569 5477

Ruokavirastossa tutkitaan vuosittain kasvinsuojeluainejäämiä rehuista valvontaohjelman puitteissa. Ohjelman avulla valvotaan, ettei jäämiä esiintyisi rehuissa yli sallitun enimmäismäärän. Lisäksi seurataan suunnitelmallisesti rehuihin kertyneitä ympäristömyrkkyjä. Seurannalla estetään saastuneiden rehujen joutuminen kuluttajille ja saadaan tietoa ympäristön tilasta ja siinä mahdollisesti tapahtuneista muutoksista ympäristömyrkkyjen osalta.

Torjunta-aineiden markkinavalvonnan tarpeisiin analysoidaan valmisteiden tehoainepitoisuus ja tehdään eräitä fysikaalisia testejä.

Yhteyshenkilöt

 • Kati Hakala, puhelin 040 489 3404
 • Marjaana Nousiainen, puhelin 050 356 5105

Ruokavirastossa tehdään rehujen koostumukseen ja laatuun liittyvää tutkimusta. Rehuista tutkitaan peruskoostumusta (proteiini, rasva, kuitu, tuhka, kuiva-aine, kosteus). Koostumustutkimukset liittyvät muun muassa Ruokaviraston toimintaan kansallisena vertailulaboratoriona.

Yhteyshenkilö

 • Aulikki Raitanen, puhelin 040 489 3405
 • Mervi Rokka, puhelin 0400 622 371

Ruokavirastossa tutkitaan rehuista vitamiineja (A, E, D, B-vitamiineja), aminohappoja, eräitä väriaineita (astaksantiini), lääkeaineita (kuten tetrasykliinejä, sulfonamidit), lisäaineita (kokkidiostaatit) ja kiellettyjä yhdisteitä (kuten amprolium, karbadoksi, olakvindoksi).

Yhteyshenkilöt

 • Aulikki Raitanen, puhelin 040 489 3405

NÄYTTEENOTTO JA LÄHETYS

Analyysien tilaaja voi ottaa näytteen itse tai pyytää Ruokaviraston valtuutettua tarkastajaa ottamaan näytteen. Näytteen ottamisesta ja sen lähettämisestä sekä siitä tehtävistä analyyseistä tulee keskustella analyyseistä vastaavan kemistin tai mikrobiologin kanssa ennen näytteen lähettämistä.

Reklamaatiotapauksissa on mahdollista pyytää virallista näytteenottoa. Näytteenottajana toimii tällöin Ruokaviraston valtuutettu tarkastaja tai Ruokaviraston valtuuttama eläinlääkäri.

Näytteenotosta tulee sopia seuraavien henkilöiden kanssa:

Rehunäytteet

Mikrobiologia:                        Erikoistutkija Satu Hakola (puh. +040 524 1974)

Kemia:                                       Erikoistutkija Janne Järvinen (puh. +050 439 6763)

Näytteet lähetetään hyvin pakattuina ja lähetteellä tai saatekirjeellä varustettuna postitse osoitteeseen:

Ruokavirasto

Mustialankatu 3

00790 HELSINKI

Paketin päälle maininta: Näytteitä

 

Saatekirjeessä tulisi olla vähintään seuraavat tiedot:

 • näytteen tunnistetiedot
 • lähettäjän nimi ja yhteystiedot, sekä laskutusosoite
 • sähköpostiosoite, mikäli tutkimustodistus halutaan sähköpostitse
 • tieto mitä näytteestä pyydetään analysoimaan

 

Pilaantuvien näytteiden osalta tulee ottaa yhteyttä yllä mainittuihin henkilöihin ennen näytteiden lähettämistä.

Sivu on viimeksi päivitetty 7.7.2023