Elintarvikekontaktimateriaaleja tutkivat laboratoriot

Kontaktimateriaalialan toimijoiden omavalvontaan kuuluvat näytteet, joista säädetään elintarvikemääräyksissä, tulee tutkia Ruokaviraston nimeämässä omavalvontalaboratoriossa (elintarvikelaki 35 §) tai nimetyn laboratorion käyttämässä alihankintalaboratoriossa.

Elintarvikelain mukaista viranomaisvalvontaa varten otetut kontaktimateriaalinäytteet tulee tutkia Ruokaviraston nimeämässä virallisessa laboratoriossa tai kansallisessa vertailulaboratoriossa. 

Nimetyt omavalvontalaboratoriot

Nimeämisen piiriin kuuluvien menetelmien (avautuu linkeistä) lisäksi laboratorioista on saatavilla laajasti myös muita säädösten edellyttämiä elintarvikekontaktimateriaalien omavalvontatutkimuksia alihankintana. Lisätietoja laboratorioiden tutkimusvalikoimasta löydät kunkin nimetyn laboratorion omilta verkkosivuilta (kts. sivun oikea reuna).     

Viralliset laboratoriot ja kansallinen vertailulaboratorio

Tullilaboratorio toimii elintarvikekontaktimateriaalitutkimusten kansallisena vertailulaboratoriona ja tällä hetkellä ainoana nimettynä virallisena laboratoriona. 

Sivu on viimeksi päivitetty 25.3.2024