Elintarvikekontaktimateriaaleja tutkivat laboratoriot

Kontaktimateriaalialan toimijoiden omavalvontaan kuuluvat näytteet, joista säädetään elintarvikemääräyksissä, tulee tutkia Ruokaviraston nimeämässä omavalvontalaboratoriossa tai virallisessa laboratoriossa. Tällä hetkellä SGS Finland Oy on ainut Ruokaviraston elintarvikelain nojalla nimeämä kontaktimateriaalitutkimuksia tarjoava omavalvontalaboratorio. SGS Finland Oy voi siis tutkia elintarvikealan toimijoiden ja kontaktimateriaalitoimijoiden lakisääteisiä omavalvontanäytteitä.

Muiden kuin lakisääteisten omavalvontanäytteiden tutkimuksia kontaktimateriaaleista voi kysyä esimerkiksi seuraavista laboratorioista: Measurlabs ja Eurofins Expert Services Oy.

Kontaktimateriaaleista elintarvikelain mukaista viranomaisvalvontaa varten otetut näytteet tulee tutkia Ruokaviraston nimeämässä virallisessa laboratoriossa. Tällä hetkellä kontaktimateriaalien viralliseen valvontaan ei ole nimetty yhtään laboratoriota.

Tullilaboratorio toimii elintarvikekontaktimateriaalien kansallisena vertailulaboratoriona. Tullilaboratorio ei tutki toimijoiden tai kunnan elintarvikevalvontaviranomaisten ottamia näytteitä. 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 2.5.2023