Elintarvikekontaktimateriaaleja tutkivat laboratoriot

Elintarvikemääräyksissä tutkittavaksi edellytetyt kontaktimateriaalitoimijan omavalvontaan kuuluvat näytteet tulee tutkia elintarvikelain nojalla hyväksytyssä omavalvonta- tai viranomaislaboratoriossa tai kansallisessa vertailulaboratoriossa. Elintarvikelain mukaista viranomaisvalvontaa varten otetut kontaktimateriaalinäytteet tulee tutkia elintarvikelain nojalla hyväksytyssä viranomaislaboratoriossa tai kansallisessa vertailulaboratoriossa. Tullilaboratorio toimii elintarvikekontaktimateriaalien kansallisena vertailulaboratoriona.

Elintarvikekontaktimateriaaleihin liittyviä tutkimuspalveluita voi kysyä Ruokaviraston elintarvikelain nojalla hyväksymistä laboratorioista. Tällä hetkellä kontaktimateriaalitutkimuksia tarjoavat ainakin Eurofins Expert Services Oy ja SGS Finland Oy.  

Sivu on viimeksi päivitetty 9.12.2020