Terveydensuojelulain nojalla hyväksytyt asumisterveyslaboratoriot

Asumisterveystutkimuksia tekevät laboratoriot tutkivat viranomaisen terveydensuojelulain nojalla ottamia näytteitä, joiden tuloksia voidaan käyttää mm. kohteen terveyshaitan arviointiin. Terveysvranomainen voi tehdä päätöksen terveyshaitasta vain hyväksytyllä menetelmällä saatujen tulosten perusteella.

Myös yksityisten tahojen kuten taloyhtiöiden ottamat sisäilma- ja materiaalinäytteet suositellaan tutkittavan Ruokaviraston hyväksymässä laboratoriossa.