Användning av animaliska biprodukter för forskning och undervisning

Aktörer som använder animaliska biprodukter för diagnostik eller i undervisnings- och forskningssyfte bör vara registrerade av Livsmedelsverket i enlighet med biproduktförordningen (EG) Nr 1069/2009. Aktörer som enbart hanterar eller bortskaffar diagnostik- och forskningsmaterial behöver inte registreras (Artikel 20 i kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 samt § 33 i biproduktlagen 517/2015).

Ansökan om registrering kan skickas elektroniskt till Livsmedelsverket via den elektroniska Webropol-blanketten.

Registrerade aktörer får ett registreringsnummer och införs i Livsmedelsverkets förteckning över godkända eller registrerade biproduktanläggningar.

När man hanterar prover av animaliska biprodukter och därav framställda produkter bör man vidta lämpliga säkerhetsåtgärder så att man förhindrar risken att smittsamma sjukdomar överförs till människor eller djur. Särskilda regler för bortskaffande av prover för forskning och diagnostik ställs i Bilaga VI i kommissionens förordning (EU) nr 142/2011.

Aktörer som hanterar prover för forskning och diagnostik bör föra ett register över leveranser av dylika prover. Registret skall även innehålla datum och metod för bortskaffande av proven.

Frågor relaterade till animaliska biprodukter kan skickas till: abp@ruokavirasto.fi

 

Sidan har senast uppdaterats 23.5.2023