Internationellt matavfall

Matavfall som härrör från transportmedel i internationell trafik omfattas av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 (den s.k. biproduktförordningen).

Läs mer om internationellt matavfall (på finska) 

Sidan har senast uppdaterats 6.2.2019