Registrering av tekniska anläggningar

Tekniska produkter är produkter som framställts av animaliska biprodukter och som inte är avsedda som djurfoder. Tekniska produkter är till exempel garvade och bearbetade hudar och skinn, jakttroféer, uppstoppade djur, bearbetad ull, hår, borst, fjädrar och delar av dem, benprodukter för porslinsvaror, gelatin och lim, fettderivat och utsmält fett.

Registrering

Anläggningar som tillverkar tekniska produkter ska vara registrerade av den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 23 i biproduktförordningen (EG) nr 1069/2009.

Aktören ansöker om registrering med en skriftlig ansökan hos den behöriga myndighet som beslutar om registreringen (från fall till fall antingen läns- eller kommunalveterinären). Myndigheten kan registrera anläggningen på basis av ansökan och de bifogade utredningarna. 

Sidan har senast uppdaterats 23.11.2018