Djurskydd på djurhållningsplatsen

Med djurhållningsplats avses en box eller ett bås, en bur, en bassäng, en inhägnad, en bostad, en ladugård eller ett stall eller någon kombination av dessa samt andra utrymmen, lokaler eller avgränsade områden där man håller djur antingen permanent eller tillfälligt. Med permanent djurhållningsplats avses den djurhållningsplats där djuret tillbringar största delen av sin tid.

Observera, att termen djurhållningsplats används för olika ändamål i olika lagar. Lagstiftningen om identifiering och registrering av djur förutsätter att djurhållningsplatser registreras. Med djurhållningsplats avses i detta avseende en större anläggning där djurhållningsplatsen kan bestå av till exempel en byggnad samt inhägnader och betesmarker i anslutning till den. I lagstiftningen om djurvälfärd hänvisas med en djurhållningsplats till djurens omedelbara närmaste omgivning dvs. den avgränsade områden där djuren hålls permanent eller tillfälligt.

Hållandet, skötseln, hanteringen och behandlingen av djur på djurhållningsplatsen regleras av lagen om djurens välfärd samt statsrådets förordningar och jord- och skogsbruksministeriets förordningar och beslut om skydd av olika djurarter.

 

Sidan har senast uppdaterats 4.4.2024