Djurskydd på djurhållningsplatsen

Med djurhållningsplats avses en geografisk plats där djur hålls, föds upp eller sköts varaktigt eller tillfälligt.

Hållandet, skötseln, hanteringen och behandlingen av djur på djurhållningsplatsen regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen samt statsrådets förordningar och jord- och skogsbruksministeriets förordningar och beslut om skydd av olika djurarter.

 

Sidan har senast uppdaterats 30.10.2018