Djurskydd på djurhållningsplatsen

Lagstiftningen gällande djurens välfärd ändrades 1.1.2024. Då började lagen om djurvälfärd (693/2023) att tillämpas. Samtidigt har den tidigare djurskyddslagen och -förordningen upphävts. De djurartsvisa förordningarna utfärdade enligt den tidigare djurskyddslagen är fortfarande i kraft.

Observera att en del av sidans uppgifter inte ännu är uppdaterade.

Med djurhållningsplats avses en geografisk plats där djur hålls, föds upp eller sköts varaktigt eller tillfälligt.

Hållandet, skötseln, hanteringen och behandlingen av djur på djurhållningsplatsen regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen samt statsrådets förordningar och jord- och skogsbruksministeriets förordningar och beslut om skydd av olika djurarter.

 

Sidan har senast uppdaterats 9.1.2024