Ändring i djurregistrens faktureringstidtabell för år 2023

10. juli 2023

Det har varit en paus i djurregistrens fakturering under år 2022, då den nya nötkreatursregistertillämpningen och djurregistrens nya faktureringssystem togs i bruk. Via djurregistrens faktureringssystem faktureras får, getter och nötkreaturs beställda signum (lediga märken), röda temporära märken, registrering av djur importerade inom EU och anmälningar gjorda av slakteribranschens aktörer och destruktionsanläggningar. Dessutom faktureras via djurregistrens faktureringssystem svindjurens förflyttningar, djurantal och slaktanmälningar samt beställda nya signum för märkning av kamel- och hjortdjur (öronmärken och microchip). 

Registreringsavgifterna för år 2022 har fakturerats för de ovannämnda djurarterna i april-juni 2023. Enligt den ursprungliga tidtabellen skulle nötkreatursfaktureringen delas upp i fyra rater år 2023 och i fortsättningen ske tre gånger per år. Vid faktureringen av år 2022 uppdagades det utvecklingsbehov i faktureringssystemet och på grund av det kommer faktureringen av 2023 förflyttas från augusti till oktober och i stället för att fakturera enligt den ursprungliga planen fyra gånger kommer faktureringen att ske tre gånger. Den elektroniska faktureringen tas samtidigt i bruk. 

De planerade faktureringstidpunkterna finns på Livsmedelsverkets sida Planerad fakureringsschema. Mera information om djurregistrens fakturering finns på Livsmedelsverkets sida Djurregisternas avgifter