Djurhållning, identifiering och registrering

Aktuellt

28. september 2023

Konstaterad fågelinfluensa hos minkar i Norra Österbotten

Fågelinfluensa hos pälsdjur har påträffats hos hägnade minkar i Alavieska. Det är det första fallet av fågelinfluensa vid en pälsfarm i Norra Österbotten. Fallet visar att risken för fågelinfluensa…

Konstaterad fågelinfluensa hos minkar i Norra Österbotten

19. september 2023

Ansökan om statsunderstöd för kadaveruppsamlingsverksamhet för år 2024

Idisslare, svin och fjäderfä som självdött eller avlivats på gårdar i sådana djurtäta uppsamlingsområden som definieras i biproduktlagen måste samlas upp och bearbetas i en godkänd…

Ansökan om statsunderstöd för kadaveruppsamlingsverksamhet för år 2024

15. september 2023

Nötkreatursregistrets utdragsbrev och meddelande är nu publicerade

Livsmedelsverket har postat registerutdragsbrevet endast åt de djurhållare som har beställt brevet. Övriga djurhållare får registerutdragsbrevet elektroniskt. Meddelandet innehåller aktuell…

Nötkreatursregistrets utdragsbrev och meddelande är nu publicerade

14. september 2023

Livsmedelsverket har bestämt att alla djur ska avlivas på pälsdjursfarmer som smittats av fågelinfluensa

Livsmedelsverket har bestämt att alla rävar och mårdhundar ska avlivas på pälsdjursfarmer där fågelinfluensa har konstaterats. Redan tidigare har det bestämts att alla minkar ska avlivas på farmer där…

Livsmedelsverket har bestämt att alla djur ska avlivas på pälsdjursfarmer som smittats av fågelinfluensa

12. september 2023

Livsmedelsverket uppmanar att avstå från jaktresor till Mellansverige

Livsmedelsverket rekommenderar att man tills vidare inte åker på jaktresor till Mellansverige. I Fagerstaregionen upptäcktes nyligen afrikansk svinpest (ASF) hos vildsvin. Smittan kan spridas med…

Livsmedelsverket uppmanar att avstå från jaktresor till Mellansverige

1. september 2023

ETT rf Foderseminar 2023

Tisdagen den 31 oktober 2023 ordnar ETT rf i samarbete med Livsmedelsverkets fodersektion det traditionella Foderseminariet, som i första hand riktar sig till företagen på ETT:s positivlista och andra…

ETT rf Foderseminar 2023

25. augusti 2023

Nötkreatursregistrets tillämpning informerar användaren

Har du redan bekantat dig med nötkreatursregistrets nya e-tjänst? E-tjänsten hittar du på adressen   https://nauta.ruokavirasto.fi/ och om du är nötkreaturshållare eller delaktig i en nötkreatursgård,…

Nötkreatursregistrets tillämpning informerar användaren

25. augusti 2023

Hundregistrets ärendehantering för FO-nummer öppnas i slutet av augusti

Från och med den 29 augusti kan företag och föreningar anmäla sina hundar till Livsmedelsverkets hundregister med hjälp av FO-numret. Den utvidgade ärendehanteringen i hundregistret omfattar bland…

Hundregistrets ärendehantering för FO-nummer öppnas i slutet av augusti

24. augusti 2023

Uppföljningen av fågelinfluensa på alla pälsfarmar börjar med minkarna

Livsmedelsverket startar en uppföljning av fågelinfluensa på alla pälsfarmar i början av september. I det första skedet av uppföljningen undersöks förekomsten av fågelinfluensvirus hos pälsfarmarnas…

Uppföljningen av fågelinfluensa på alla pälsfarmar börjar med minkarna

22. augusti 2023

Fågelinfluensa på en ny pälsfarm, i S:t Michel påträffades måsar som dött av sjukdomen

Högpatogen fågelinfluensa av typ H5N1 har påträffats på en ny pälsfarm i Kauhava. Sammanlagt har fågelinfluensa nu konstaterats på 25 pälsfarmer i Österbotten, varav fler än hälften finns på samma…

Fågelinfluensa på en ny pälsfarm, i S:t Michel påträffades måsar som dött av sjukdomen

2. augusti 2023

Fågeljakten närmar sig – hur beakta fågelinfluensan

Livsmedelsverket rekommenderar att sjöfåglar inte jagas i områden eller på platser där massdöd av fåglar eller fågelinfluensa har konstaterats. Det är vanligt att hundar används vid fågeljakt. För att…

Fågeljakten närmar sig – hur beakta fågelinfluensan

1. augusti 2023

Livsmedelsverket har bestämt att alla minkar ska avlivas på pälsdjursfarmar där fågelinfluensa har konstaterats

Livsmedelsverket har preciserat avlivningskriterierna för pälsdjur som smittats av fågelinfluensa. Enligt beslutet ska alla minkar avlivas på pälsdjursfarmar där fågelinfluensa har konstaterats.…

Livsmedelsverket har bestämt att alla minkar ska avlivas på pälsdjursfarmar där fågelinfluensa har konstaterats