Djurhållning, identifiering och registrering

Aktuellt

29. maj 2024

Kundtjänsten gällande förflyttningar av sällskapsdjur och hästar på inre marknaden stänger

Livsmedelsverket upphör med kundtjänsten gällande förflyttningar av sällskapsdjur, hästar och könsceller på inre marknaden (EU-länder, Norge och Schweiz). Stängningen gäller både telefontjänsten och…

Kundtjänsten gällande förflyttningar av sällskapsdjur och hästar på inre marknaden stänger

17. maj 2024

Ny uppföljning av fågelinfluensa inleds på pälsfarmer i juni

Den nya uppföljningen av fågelinfluensa på pälsdjursfarmer inleds första veckan i juni. Uppföljningen fortsätter till slutet av september. Detta är den period då risken för smitta från vilda fåglar är…

Ny uppföljning av fågelinfluensa inleds på pälsfarmer i juni

7. maj 2024

Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets versionsmeddelande

I djurhållar- och djurhållningsplatsregistret görs en versionsuppdatering tisdagen den 7 maj kl. 12–13. Under den tiden är tillämpningen för myndigheten och e-tjänsten inte i bruk. Ändringen inför nya…

Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets versionsmeddelande

6. maj 2024

Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets versionsmeddelande

I djurhållar- och djurhållningsplatsregistret görs en versionsuppdatering tisdagen den 7 maj kl. 12–13. Under den tiden är tillämpningen för myndigheten och e-tjänsten inte i bruk. Ändringen inför nya…

Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets versionsmeddelande

30. april 2024

Oavsett om du har 5 eller 5 000 fåglar – håll dina registeruppgifter uppdaterade i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret

Fågelinfluensan beaktar inte antalet fåglar, utan kan på samma sätt slå till mot djurhållningsplatser för fjäderfä som djurhållningsplatser för hobbyfjäderfä. Om fågelinfluensa eller någon annan…

Oavsett om du har 5 eller 5 000 fåglar – håll dina registeruppgifter uppdaterade i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret

23. april 2024

Fodret i Finland är fortfarande i huvudsak av god kvalitet och säkert

Rapport om foderkontroll 2023 har publicerats. Enligt resultaten av övervakningen av foderprover uppfyller foder som produceras och släpps ut på marknaden i Finland i huvudsak de krav som ställs i…

Fodret i Finland är fortfarande i huvudsak av god kvalitet och säkert

9. april 2024

Djurhållare, registrera din djurhållningsplats och uppdatera dina registeruppgifter i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret

För att förebygga spridningen av djursjukdomar är det av största vikt att känna till alla djurhållningsplatser för djur i vårt land och säkerställa att uppgifterna om djurhållningsplatserna är…

Djurhållare, registrera din djurhållningsplats och uppdatera dina registeruppgifter i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret

5. april 2024

Fördröjningar i öronmärkesleverantören A-foders öronmärkesleveranser

Fördröjningar i A-foders AgroTag öronmärkesleveranser upptäcktes sedan från och med februari. Fördröjningarna i nötkreaturens öronmärkesleveranser har lösts och öronmärkesleverantören (A-foder) har…

Fördröjningar i öronmärkesleverantören A-foders öronmärkesleveranser

29. mars 2024

Får-, get- och svinregistren förnyas

Livsmedelsverket förnyar får-, get- och svinregistret för att bättre tillgodose de förändrade behoven hos lagstiftning, intressenterna och den tekniska miljön. I det treåriga projektet genomförs nya…

Får-, get- och svinregistren förnyas

15. mars 2024

Nyhetsbrev för fodersektorn

Det första nyhetsbrevet för fodersektorn har publicerats. Nyhetsbrevet utkommer två till fyra gånger per år och skickas till alla foderföretagskontakter. Även andra intresserade kan prenumerera på…

Nyhetsbrev för fodersektorn

13. mars 2024

Utrotningen av IHN-sjukdomen hos laxfiskar har framskridit på Åland

Behandlingen av IHN-epidemin hos laxfiskar som uppdagades för några år sedan på Åland har framskridit nästan helt till slut. Livsmedelsverket har hävt restriktionszonen i Föglö på Åland, som…

Utrotningen av IHN-sjukdomen hos laxfiskar har framskridit på Åland

2. februari 2024

Afrikansk svinpest syns på Yles kanaler

Den afrikanska svinpesten (ASF) som hotar den inhemska svinköttsproduktionen är temat för de allmännyttiga informationsinslag som visas på Yles tv-kanaler i början av februari. Informationsinslaget…

Afrikansk svinpest syns på Yles kanaler