Djurhållning, identifiering och registrering

Aktuellt

16. mars 2023

Hundregistret öppnas i maj

Livsmedelsverkets hundregister tas i bruk stegvis. Den första delen av hundregistret öppnas den 8 maj. När registret har öppnats kan privatpersoner anmäla sin hund till registret. För förenings- och…

Hundregistret öppnas i maj

23. februari 2023

Biodlare – Uppdatera dina registeruppgifter i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret

Livsmedelsverket uppdaterar uppgifterna om biodlare i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret under våren 2023. Livsmedelsverket har via textmeddelande eller e-post kontaktat biodlare som inte har…

Biodlare – Uppdatera dina registeruppgifter i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret

6. februari 2023

Livsmedelsverkets avgiftsfria nötkreatursregistertillämpning samt uppdatering av de egna uppgifterna

Livsmedelsverkets avgiftsfria nötkreatursregistertillämpning är i användning och inloggning sker på adressen https://nauta.ruokavirasto.fi . Aktören som är ansvaring för nötkreaturen ska senast på den…

Livsmedelsverkets avgiftsfria nötkreatursregistertillämpning samt uppdatering av de egna uppgifterna

3. februari 2023

Skydda fjäderfän och andra tamfåglar mot fågelinfluensa

Förbudet mot att hålla fjäderfän och andra tamfåglar utomhus, som utlyses varje vår, träder i kraft onsdagen den 8 februari. Skyddsåtgärden pågår till slutet av maj och syftar till att förhindra att…

Skydda fjäderfän och andra tamfåglar mot fågelinfluensa

31. januari 2023

Utfodringen av ekologiska djur kräver precision

Kompletteringsfoder som används till ekologiska djur ska, liksom andra foder, uppfylla kraven i ekolagstiftningen. Det menar att foderämnen ska ha producerats med ekologiska metoder. Om det inte…

Utfodringen av ekologiska djur kräver precision

30. januari 2023

Registreringsavgiftsfakturering

Det nya nötkreatursregistret togs i bruk 27.4.2022 och då övergick även faktureringen av registreringsavgifterna till Livsmedelsverket. P.g.a. överföringen har det inte skickats…

Registreringsavgiftsfakturering

24. januari 2023

Tips för användning av nötkreatursregistrets tillämpning

Du visste väl att du enkelt kan göra nötkreaturens lagstadgade anmälningar, så som förflyttningar, födslar och köp, och beställa öronmärken med Livsmedelsverkets gratis tillämpning. Du kan även…

Tips för användning av nötkreatursregistrets tillämpning

23. december 2022

Öppnandet av Livsmedelsverkets hundregister fördröjs

Införandet av Livsmedelsverkets hundregister fördröjs av orsaker som beror på applikationsutvecklaren. Avsikten var att e-tjänsten för hundinnehavarna skulle öppnas i januari, då märkningen av hundar…

Öppnandet av Livsmedelsverkets hundregister fördröjs

15. december 2022

Finländarnas selenintag följer rekommendationerna

Den nationella arbetsgruppen för övervakning av selen har publicerat de senaste resultaten om selenhalten i livsmedel, foder och blodserum i befolkningen. Rapporten innehåller också…

Finländarnas selenintag följer rekommendationerna

13. december 2022

Ny version av Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret

I Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst sker ändringar 15.12.2022. Under den tid som ändringsarbeten pågår kan registret inte användas klockan 13-14.30. Med omarbetningarna av…

Ny version av Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret

7. december 2022

Kom ihåg att göra djurens händelseanmälningar till får- och getregistret i tid

Lagen om identifiering och registrering av djur förändrades i början av år 2022. Förändringar skedde band annat i fårens och getternas märknings- och anmälningstider. Lammen och killingarna bör…

Kom ihåg att göra djurens händelseanmälningar till får- och getregistret i tid

2. december 2022

Registreringstjänsten för hundar öppnas vid årsskiftet

Den ärendehanteringstjänst som Livsmedelsverket upprätthåller för hundinnehavare öppnas vid årsskiftet. Avsikten är att alla hundar i Finland, oavsett ras, ska anmälas till myndighetens hundregister.…

Registreringstjänsten för hundar öppnas vid årsskiftet