Djurhållning, identifiering och registrering

Aktuellt

2. februari 2024

Afrikansk svinpest syns på Yles kanaler

Den afrikanska svinpesten (ASF) som hotar den inhemska svinköttsproduktionen är temat för de allmännyttiga informationsinslag som visas på Yles tv-kanaler i början av februari. Informationsinslaget…

Afrikansk svinpest syns på Yles kanaler

2. februari 2024

Skydda fjäderfä och andra tamfåglar mot fågelinfluensa

Det årliga förbudet mot att hålla fjäderfä och andra tamfåglar utomhus träder i kraft torsdagen den 8 februari. Syftet med skyddsåtgärden som pågår till slutet av maj är att förhindra…

Skydda fjäderfä och andra tamfåglar mot fågelinfluensa

15. januari 2024

Årsskiftet medförde förändringar i avgifterna för foderkontroller

Från och med början av 2024 måste aktörerna betala för marknadsövervakning av foder om de hittar något att anmärka på i ett prov. Om foderprovet uppfyller de rättsliga kraven och det inte finns några…

Årsskiftet medförde förändringar i avgifterna för foderkontroller

10. januari 2024

Sällskapsdjursfoder kan nu produceras även ekologiskt

Från och med 1.5.2024 kommer det att vara möjligt att producera ekologiskt sällskapsdjursfoder. EU har antagit en förordning som reglerar märkningen av ekologiskt sällskapsdjursfoder. Tidigare har det…

Sällskapsdjursfoder kan nu produceras även ekologiskt

5. januari 2024

Glykoalkaloider från potatisråvara sannolik orsak till allvarliga symtom hos sällskapsdjur

Livsmedelsverket undersökte i november 2023 återkallade foder för sällskapsdjur och råvaror i dem. Den sannolika orsaken till de allvarliga symtomen hos sällskapsdjur har varit en kombination av…

Glykoalkaloider från potatisråvara sannolik orsak till allvarliga symtom hos sällskapsdjur

2. januari 2024

Ungefär en tredjedel av hundarna anmäldes till hundregistret under övergångsperioden

Till Livsmedelsverkets hundregister kan -och bör- man anmäla sin fyrbenta bästa vän, även om övergångstiden gick ut vid årsskiftet. Vid slutet av året 2023 var ca 238 700 hundar anmälda till…

Ungefär en tredjedel av hundarna anmäldes till hundregistret under övergångsperioden

20. december 2023

Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret förnyas

Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret (EPR) förnyas onsdag 20.12.2023 klockan 13–15. Under den tiden är tillämpningen för myndigheten och e-tjänsten inte i bruk. I EPR genomförs i synnerhet…

Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret förnyas

13. december 2023

Hundregistrets övergångsperiod är snart över, nu börjar slutspurten för hundinnehavare

Hundinnehavare som har glömt sin anmälningsplikt har ännu dryga två veckor tid att agera. Alla hundar som bor i Finland ska anmälas till Livsmedelsverkets hundregister före årets slut. För att nå…

Hundregistrets övergångsperiod är snart över, nu börjar slutspurten för hundinnehavare

4. december 2023

Förfrågan om följebrevet för nötkreatursdjurhållare

Livsmedelsverket har i flera års tid per post skickat följebrev, som innehåller aktuell information gällande nötkreaturshållning. I brevet informeras det bland annat om aktuella saker gällande och…

Förfrågan om följebrevet för nötkreatursdjurhållare

1. december 2023

Kartläggningen av fågelinfluensa hos rävar och mårdhundar har framskridit i rask takt

Kartläggningen av fågelinfluensa hos rävar och mårdhundar på farmer har kommit mer än halvvägs. Livsmedelsverkets laboratorium har undersökt prover från 182 pälsfarmer, av vilka 32 har konstaterats ha…

Kartläggningen av fågelinfluensa hos rävar och mårdhundar har framskridit i rask takt

29. november 2023

Nya alternativ för utfodring av ekodjur

Utfodringen av ekodjur ska alltid grunda sig på 100 % ekofoder och tillåtet konventionellt foder och tillsatsämner. Ändringen av förordning (EU) 2021/1165 tillåter användning av konventionell…

Nya alternativ för utfodring av ekodjur

29. november 2023

Information om foderkontroller finns på Livsmedelsverkets webbplats

En mängd information om foder, foderindustrin, lagkrav och foderkontroll finns på livsmedelsverkets webbplats.   Fodermyndighetens främsta roll är att kontrollera foder för livsmedelsproducerande…

Information om foderkontroller finns på Livsmedelsverkets webbplats