Kundtjänsten gällande förflyttningar av sällskapsdjur och hästar på inre marknaden stänger

29. maj 2024

Livsmedelsverket upphör med kundtjänsten gällande förflyttningar av sällskapsdjur, hästar och könsceller på inre marknaden (EU-länder, Norge och Schweiz). Stängningen gäller både telefontjänsten och e-posttjänsten. Telefontjänsten stänger den 31 maj 2024 och e-posttjänsten den 30 juni 2024.

I fortsättningen kan kunderna hämta information om förflyttningar på inre marknaden från Livsmedelsverkets hemsida. Frågor som gäller import eller export av enskilda djur eller könscellpartier på inre marknaden kommer i fortsättningen att besvaras av länsveterinärer eller kommunala veterinärer, vars kontaktuppgifter finns på Livsmedelsverkets hemsida.

Nedläggningen av kundtjänsten beror på Livsmedelsverkets behov av att anpassa sin verksamhet till de tillgängliga resurserna. Kundtjänsten har varit en del av Livsmedelsverkets djursjukdomsförebyggande arbete. Tjänsten har årligen tagit emot 1 500–1 900 e-postförfrågningar och 570–720 telefonsamtal.

Tilläggsuppgifter:
Kitty Schulman
sektionschef
tel. 040 163 2531
förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi