Biodlare – Uppdatera dina registeruppgifter i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret

23. februari 2023

Livsmedelsverket uppdaterar uppgifterna om biodlare i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret under våren 2023. Livsmedelsverket har via textmeddelande eller e-post kontaktat biodlare som inte har uppdaterat sina registeruppgifter efter 2020.

Kontrollera och uppdatera dina uppgifter i det elektroniska Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret senast den 24 mars 2023 på adressen: https://epr.ruokavirasto.fi/ eller läs QR-koden. Inloggning sker med hjälp av till exempel nätbankskoder.

Kontrollera och korrigera följande uppgifter i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret:

  • Kontrollera att dina kontaktuppgifter är korrekta i profiluppgifterna. Om det finns något att korrigera ska du göra de nödvändiga ändringarna genom att logga in i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas e-tjänst: https://dvv.fi/sv/kontroll-av-egna-uppgifter-service (profiluppgifterna kommer därifrån).
  • Kontrollera att alla djurhållningsplatser som du använder är registrerade och att anmälningarna om djurhållning för bi är uppdaterade till rätt djurhållningsplatser.
  • Om du har djurhållningsplatser där det inte längre finns bin ska du avlägsna anmälan om djurhållning för bi från de platserna.
  • Om du har djurhållningsplatser där det inte kommer att finnas bin i framtiden ska du avsluta ifrågavarande djurhållningsplatser.
  • Om du ansöker om stöd för biodling enligt antalet bisamhällen ska du beakta att djurhållningsplatserna ska registreras med ditt FO-nummer eller kundsignum.

Kontrollera följande per djurhållningsplats:

  • Kontrollera att varje djurhållningsplats är rätt placerad (koordinater)
  • Kontrollera att rätt maximikapacitet för bikupor har angetts för varje djurhållningsplats. Om den maximikapaciteten inte har uppgetts tidigare, lägg till den i uppgifterna om djurhållningsplatsen.
  • Kontrollera att du i djurhållningsanmälan har angett antalet kupor, inte antalet bin.