World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) 18-24 november 2022

21. november 2022

World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) firas 18-24 november 2022. Syftet med den årliga antibiotikaveckan är att dela information om antibiotikaresistens och hur man kan bekämpa den. Antibiotikaresistens innebär att bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika. Detta leder till att ifrågavarande antibiotika inte längre kan användas för att behandla infektioner som denna bakterie orsakar.

Foderföretagare spelar en viktig roll för att förebygga antibiotikaresistens. WOAH (World Organization for Animal Health) har publicerat riktlinjer för foderföretagare. Det är viktigt till exempel att följa HACCP-principerna, förhindra korskontaminering mellan läkemedelsfoder och andra foder, och gör fodermärkningen så att användningen av foder är säker. Foderföretagare som tillverkar, lagrar, transporterar eller släpper ut på marknaden foder som innehåller läkemedel samt mellanprodukter ska föra ett register över relevanta uppgifter för effektiv spårning.

Du kan läsa mer om antibiotikaresistens till exempel på WOAHs hemsida.