Användning av tillsatser som kräver godkännande

Jordbrukare, husdjursproducenter och fiskodlare

När man för fodertillverkning på gården använder fodertillsatser som kräver godkännande, dvs. vissa s.k. zootekniska tillsatser eller koccidiostatika, måste gården registrera sig hos Livsmedelsverket på blankett A och ansöka om godkännande för användning av de ovan nämnda fodertillsatserna på blankett C.

Tillbaka till sidan 'Jordbrukare, husdjursproducenter och fiskodlare'

Sidan har senast uppdaterats 19.10.2021