Registret över fodertillsatser i ett nytt onlineformat

12. april 2023

Europeiska kommissionen har publicerat sitt register, som tidigare fanns i pdf-format av godkända fodertillsatser som en online-version, som kan användas för att söka efter fodertillsatser med hjälp av olika sökfunktioner. Registret uppdateras regelbundet av kommissionen. Registret är på engelska.

https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/feed-additives/search