Utfodringen av ekologiska djur kräver precision

31. januari 2023

Kompletteringsfoder som används till ekologiska djur ska, liksom andra foder, uppfylla kraven i ekolagstiftningen. Det menar att foderämnen ska ha producerats med ekologiska metoder. Om det inte stämmer, måste foderämnen hittas i bilaga 3 genomförandeförordningen. Utfodring av organiska djur grundar sig på EU lagstiftningen och det är omöjligt att avvika om det nationellt. Till exempel kompletteringsfoders bärsubstans ska ha producerats med ekologiska metoder eller hittas i bilaga 3 genomförandeförordningen.

Kontrollen bygger på tanken att jordbrukaren ska kunna lita på etiketterna på kompletteringsfoder han köper. Märkningar kontrolleras särskilt vid granskningar till företag som tillverkar ekologiskt foder, men också i årsvis ekokontroll av jordbrukarna. Tillsynen har tidigare inte inriktats på att kontrollera sammansättningen av kompletteringsfoder som används i ekologisk djurproduktion. I takt med att foderindustrin blir mer aktiv kommer teamet att betona detta i framtiden. Ekologiska djurproducenter får utfodra allt kompletteringsfoder de har i lager till djuren.

Det är tillåtet att använda konventionellt foder bara med eventuella tillstånd och i en särskild nödsituation. Till exempel i utfodringen av unga fjäderfä och unga svin är det tillåtet att använda konventionellt protein med eventuella tillstånd i 2023.

Utdrycking av ekokalv

Ekokalv ska i första hand ges modersmjölk eller mjölk från samma djurslag (minst 90 dagar). Mjölk från ett annat djurslag är ett andrahandsalternativ. Under denna tid får man inte använda kemiskt syntetiserade ämnen eller drickfoder innehållande ingredienser av vegetabiliskt ursprung. Om modersmjölk eller naturlig mjölk för de ovan nämnda ungdjuren inte finns i tillräckliga mängder eller saknas helt, kan de utfodras med drickfoder vars sammansättning uppfyller kraven på ekologiskt foder.

Åtgärder i en nödsituation

I en särskild nödsituation, till exempel om modern dör eller överger sin avkomma, ska i första hand ges ekologisk råmjölk/ekomjölk till kalv. Om det är nödvändigt att ge tilläggsutfodring med dricksfoder från konventionell produktion, förlorar djuret sin ekologiska status. Innan djuret eller produkter av det får marknadsföras som ekologiskt producerade måste kalvet genomgå ett omläggningsskede (12 månader) som kan inledas när djurets utfodring uppfyller kraven för ekologisk produktion. Detta garanteras bäst genom att påbörja omläggningsskedet först när man slutat ge konventionellt drickfoder. Åtgärder i en nödsituation ska beskrivas i detalj i gårdens djurskötselplan.

Övriga information:

luomurehu@ruokavirasto.fi

Ekologisk djurproduktion
Special expert Merja Manninen, p. 040 8498 325

Ekologiskt foder
Special expert Nora Mäntysaari, p. 050 465 6908

Länkar (uppdaterad 2.2.2023):

Ekoförordningen

Genomförandeförordningen