Avlivning av fiskarna under fisketävlingar och i samband med annat fritidsfiske

5. september 2019

Enligt djurskyddslagen ska djur behandlas väl och de får inte orsakas onödigt lidande. Det är förbjudet att åsamka djur onödig smärta eller plåga. Lagen tillämpas på alla djur, även på fiskar.

I vetenskapliga undersökningar har på senare tid erhållits bevis på att fiskar förmår känna smärta och också upplever smärtan på något sätt. Livsmedelsverket anser att om en fisk lämnas att kvävas så åsamkas den plåga och därför kan det betraktas som sådan i djurskyddsförordningen avsedd verksamhet som åsamkar onödigt lidande. Vid fritidsfiske kan det onödiga lidande som fisken åsamkas förhindras och förebyggas genom att djuret så fort som möjligt avlivas enligt författningarna.

Läs mer om Avlivning av fiskarna under fisketävlingar och i samband med annat fritidsfiske