Omfattande serviceavbrottet i får-, get- och svinregistret fortsätter

27. april 2022

Serviceavbrottet i får-, get- och svinregistret fortsätter av oberoende skäl av ibruktagandet av det nya nötkreatursregistret. Under serviceavbrottet kan anmälningar göras med blanketter (post eller e-post) till vår kundservice som också vägleder aktörer som håller djur vid behov per telefon.

Anmälningsblanketter hittas här

Kundservicens kontaktuppgifter:

Får- och getregistret vardagar kl. 8.15-16.00:
E-post: lammasvuohirekisteri@ruokavirasto.fi
Telefon 0295 205 302
Postadress Får- och getregistret. Livsmedelsverket, Mustialagatan 3, 00790 HELSINGFORS

Svinregistret vardagar kl. 8.15-16.00:
E-post: sikarekisteri@ruokavirasto.fi
Telefon 0295 205 303
Postadress Svinregistret, Livsmedelsverket, Mustialagatan 3, 00790 HELSINGFORS

Störningar i får- och getternas öronmärkesbeställningssystem

Öronmärkesbeställningar för får och getter har inte lyckats från och med 14.4.2022. Livsmedelsverket informerar på sina webbsidor Ruokavirasto.fi då problemet har korrigerats

Vid eventuella problem- och felsituationer kan ni skicka mejl till Livsmedelsverkets djurregister: elainrekisterit@ruokavirasto.fi