Poststrejkens inverkan gällande djurregistren

14. november 2019

Gör öronmärkesbeställningarna som vanligt med tillämpningar, per telefon eller med e-post. Undvik att skicka blanketter med posten under strejken.

Nötdjur som skall till slakt:  Ifall djuret har ett öronmärke och slaktbilen anländer före ersättningsmärket,  fastsätt det röda tillfälliga öronmärket åt nötdjuret. Gör anmälan om ibruktagandet av det tillfälliga öronmärket till nötdjursregistret.

Får och getter som skall till slakt:   För får och get är det inte möjligt att använda tillfälliga öronmärken. Får och get som är max. 12 månader kan skickas till slakt från födelsegården med ett öronmärke. Får och get 12 månader och äldre skall vara öronmärkt med två öronmärken innan utmönstring till slakt.

Vid en möjlig övervakning ska öronmärkesbeställningen vara nöt- ,får- och getregistret tillhanda före anmälan om övervakningen har gjorts. Se övervakningsanvisningarna för nötdjur, får och get. 

Ifall anmälan görs med blanketter till djurregistren (nötdjur, får, get och svin) lönar det sig att skicka blanketterna med e-post eller göra anmälan genom att ringa till kundservicen.

Ifall du har redan skickat en anmälan eller beställning med pappersblankett per post, kontrollera från kundservicen att anmälan kommit fram.

Gör vid behov anmälan/beställningen på nytt enligt anvisningarna ovan.

Kundservicens kontaktuppgifter