Djurregistertillämpningar

Aktuellt för får- och gethållare- breven som skickas till får- och gethållare har tyvärr blivit försenade. Anledningen till att breven har anlänt sent är en störning i informationsöverföringen. Brevens innehåll är inte föråldrat, men djurförteckningen som kommit med som bilaga är inte uppdaterad. Djurförteckningen motsvarar situationen i får- och getregistret den 19.4. Anmälningar som gjorts efter det syns inte på djurförteckningen. Du kan kontrollera den aktuella situationen i får- och getregistertillämpningen eller genom att kontakta får- och getregistrets kundtjänst.

Aktuellt för svinhållare- breven som skickas till svinhållare har tyvärr blivit försenade. Anledningen till att breven har anlänt sent är en störning i informationsöverföringen. Brevens innehåll är inte föråldrat. Till skillnad för vad det står i brevet, motsvarar djurantalsförteckningen och händelseutdraget situationen i svinregistret för tiden 1.1.2021-1.1.2022. Anmälningar som gjorts efter det syns inte på djurantalsförteckningen eller händelseutdraget. Du kan kontrollera den aktuella situationen i svinregistertillämpningen eller genom att kontakta svinregistrets kundtjänst

Livsmedelsverket upprätthåller många olika djurregistertillämpningar.

Med hjälp av Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret administreras anmälningar som hänför sig till djurhållning och djurhållningsplatser. I systemet ingår också ett register över kadaverplatser, med vilket kadaverplatserna för vilda djur administreras. Du kan använda Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst. Tillämpningen finner på adressen https://epr.ruokavirasto.fi/.

I nötkreatursregistret upprätthåller man information av alla födslar, dödsfall och förflyttningar av alla nötkreatur. Djurhållare, förmedlare och slakterier lagrar information i registret. Registeranmälningar görs på nyt webbprogrammet eller till kundservicen med telefon eller blankett.

I får- och getregistret upprätthåller djurhållare, förmedlare och slakterier information av alla födslar, dödsfall och förflyttningar av får och getter. Registeranmälningar görs på webbprogrammet eller till kundservicen med telefon eller blankett.

I svinregistret upprätthåller djurhållare, förmedlare och slakterier information av köp, försäljning och förflyttning av svin och djurantal per månad. I svinregistret kan djurhållare ge slakteriet tillstånd att göra en del av anmälningarna. Registeranmälningar görs på webbprogrammet eller till kundservicen med telefon eller blankett.

Anmälningsblanketterna för alla register hittas på blankettsidan. Får-, get- och svinregistrets användarnamn administreras av kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Blankett för ansökning om användningsrätt finns på blankettsidan.

Sidan har senast uppdaterats 5.7.2022