Djurregistertillämpningar

Förbered dig inför driftavbrottet 10.-14.11.2023 i tid

Livsmedelsverkets tillämpningar har driftavbrott under tiden 10.11-14.11.2023 på grund av underhåll av datasystemen . Under avbrottet är det inte möjligt att använda nötkreatursregistret, får- och getregistret, svinregistret samt djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. Gör alla eventuella anmälningar och öronmärkesbeställningar i förväg innan det kommande avbrottet.

Livsmedelsverket uppmuntrar djurhållare, slakterier och djurförmedlare att förbereda sig inför avbrottet genom göra alla eventuella anmälningar och öronmärkesbeställningar innan avbrottet börjar, även i sådana situationer, då anmälningstid ännu skulle återstå.

Om den sista anmälningsdagen för att göra anmälan eller att beställa öronmärken infaller under avbrottet kan du göra anmälan eller beställningen med blankett. Skicka blanketten per e-post eller post till kundservicen för djurregistret vid Livsmedelsverket.

Om du skickar blanketten per post ska den vara hos kundtjänst inom utsatt tid. Ankomstdatumet stämplas på blanketten och blanketten sparas i kundtjänsten med ankomstdatumet. Observera att det kan ta tid innan uppgifterna syns i registret (postgången och registreringen av uppgifterna).

Observera att Livsmedelsverkets djurregistrens telefonkundtjänst har stängt under driftavbrottet.

Beställningar av identifieringsmärken för svin-, hjort- och kameldjur kan göras normalt även under avbrottet.

Gör brådskande anmälningar om djurhållning och djurhållningsplatser före avbrottet

Du ska göra brådskande anmälningar om djurhållningsplatser, djurhållning och kadaverplatser samt ändringar i anmälningarna före driftavbrottet i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst epr.ruokavirasto.fi  eller till landsbygdsnäringsmyndigheten i din hemkommun. Även vid retroaktiva anmälningar ska du kontakta landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun.

Observera att korta avbrott kan förekomma även efter ovan nämnda långa driftsavbrottet och att djurregistren inte då heller kan användas. Vi strävar till att informera om avbrotten i förväg.

Följ vårt meddelande via våra webbsidor https://www.ruokavirasto.fi/sv/djur/djurhallning-identifiering-och-registrering/markning-och-registrering-av-djur/djurregistertillampningar/

 

 

Användarrättigheter för inloggning till djurregistren

Inloggningen till djurhållar- och djurhållningsplatsregistret samt nötkratursregistret kräver stark identifikation till exempel med bankkoder. Inloggningen sker via Suomi.fi-tjänsten. 

Kontrollera att uppgifterna om djurhållningsplatsen och djurhållningen är korrekta i adressen  https://epr.ruokavirasto.fi/.

Inloggningen till får-, get- och svinregistret (djurregistret) kommer att förändras under hösten 2023

Inloggningsalternativet där användarsignum, lösenord och nyckeltalslista används kommer att upphöra. I fortsättningen kommer inloggningen att kräva stark användaridentifikation via Suomi.fi-tjänsten och vid inloggningen behövs till exempel bankkoder.

Användarrättigheterna kommer i fortsättningen inte att administreras av landsbygdsnäringsmyndigheten utan djurhållarnas användarrättigheter till djurregistret bekräftas på basis av uppgifterna i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret (DHR).

Detta innebär att inloggningen till djurregistret lyckas endast då uppgifterna i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret är korrekta och uppdaterade.

Förändringen med inloggningen är aktuell för alla som använder användarsignum, lösenord och nyckeltalslista som inloggningsalternativ. I praktiken gäller det djurhållare och de personer som har användarrättigheter att använda djurregistret för en annan persons vägnar samt slakterier och djurförmedlare som vid behov behöver befullmäktiga sina arbetstagare att uträtta ärenden på företagets vägnar.

OBS! Då förändringen av inloggningssättet tas i bruk, informeras det på djurregistrets inloggningssida. Efter detta kommer inloggningen att kräva stark användaridentifikation via Suomi.fi-tjänsten.

 

 

Med hjälp av Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret administreras anmälningar som hänför sig till djurhållning och djurhållningsplatser. I systemet ingår också ett register över kadaverplatser, med vilket kadaverplatserna för vilda djur administreras. Du kan använda Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst. Tillämpningen finner på adressen https://epr.ruokavirasto.fi/.

nötkreatursregistret upprätthåller man information av alla födslar, dödsfall och förflyttningar av alla nötkreatur. Djurhållare, förmedlare och slakterier lagrar information i registret. Registeranmälningar görs på nyt webbprogrammet eller till kundservicen med telefon eller blankett.

får- och getregistret upprätthåller djurhållare, förmedlare och slakterier information av alla födslar, dödsfall och förflyttningar av får och getter. Registeranmälningar görs på webbprogrammet eller till kundservicen med telefon eller blankett.

svinregistret upprätthåller djurhållare, förmedlare och slakterier information av köp, försäljning och förflyttning av svin och djurantal per månad. I svinregistret kan djurhållare ge slakteriet tillstånd att göra en del av anmälningarna. Registeranmälningar görs på webbprogrammet eller till kundservicen med telefon eller blankett.

Sidan har senast uppdaterats 30.10.2023