Djurregistertillämpningarna

Hur gå till väga om djurregistren har avbrott

Vi strävar efter att informera om avbrott i förväg. Under avbrotten i nötkreatur-, får-, get- och svinregistret tar kundservicen emot anmälningar per e-post och brevpost. Kundservicen svarar på förfrågningar per telefon vardagar klockan 8.15-16.00.

Om den sista dagen av tidsfristen för att göra anmälan infaller under avbrottet eller beställning av öronmärken är aktuell kan du göra anmälan eller beställning per blankett. Skicka blanketten per e-post eller brevpost till kundservicen för Livsmedelsverkets djurregister.

 

Användarrättigheter till djurregistren

Inloggningen till djurhållar- och djurhållningsplatsregistret samt djursregistren (nötkreatur-, får-, get- och svinregistret) kräver stark identifikation till exempel med bankkoder. Inloggningen sker via Suomi.fi-tjänsten. 

Kontrollera att uppgifterna om djurhållningsplatsen och djurhållningen är korrekta i adressen  https://epr.ruokavirasto.fi/.

Inloggningen till får-, get- och svinregistret (djurregistret) har förändrats 2.2.2024. Inloggningen kräver stark användaridentifikation via Suomi.fi-tjänsten

Obs! Ifall inloggningen till till får-, get- och svinregistrets kundtillämpning inte lyckas så anmäl detta till djurregistrens kundservice och gör i så fall anmälningar eller öronmärkesbeställningarna via djurregistrens kundservice. Blanketterna finns här.

Inloggningsalternativet där användarsignum, lösenord och nyckeltalslista används har upphört. I fortsättningen kommer inloggningen att kräva stark användaridentifikation via Suomi.fi-tjänsten och vid inloggningen behövs till exempel bankkoder.

Användarrättigheterna administreras inte längre av landsbygdsnäringsmyndigheten utan djurhållarnas användarrättigheter till djurregistret bekräftas på basis av uppgifterna i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret (DHR) https://epr.ruokavirasto.fi/.

Detta innebär att inloggningen till djurregistret lyckas endast då uppgifterna i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret är korrekta och uppdaterade.

Om anmälan om djurhållningen är kopplad i DHR till ett lägenhetssignum har lägenhetssignumets alla delägare automatiskt användarrätt till djurregistret.  Ifall anmälan om djurhållningen inte är kopplad till ett lägenhetssignum är användarrätten personlig och bildas bara till den person som har gjort anmälan om djurhållningen till djurhållar- och djurhållningsplatsregistret med sin personbeteckning. I sådana fall kan du vid behov via Suomi.fi-tjänsten befullmäktiga en annan person att göra anmälningar på dina vägnar.

Kontrollera följande uppgifter och gör ändringar vid behov:

  • Anmälan om får-, get- och svindjurhållningen är i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret är gjord på samma djurhållningsplatssignum som djuren är registrerade i nötkreaturs-, får-, get- och svinregistret.
  • Djurhållningen är i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret anmäld på samma kommunikationskod (lägenhetssignum/kundsignum) som djuren är registrerade i nötkreaturs-, får-, get- och svinregistret.
  • Befullmäktiga vid behov i suomi.fi -tjänsten en annan person att uträtta ärenden på dina vägnar.

Förändringen med inloggningen är aktuell för alla som använder användarsignum, lösenord och nyckeltalslista som inloggningsalternativ. I praktiken gäller det djurhållare och de personer som har användarrättigheter att använda djurregistret för en annan persons vägnar samt slakterier och djurförmedlare som vid behov behöver befullmäktiga sina arbetstagare att uträtta ärenden på företagets vägnar.

 

 

Med hjälp av Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret administreras anmälningar som hänför sig till djurhållning och djurhållningsplatser. I systemet ingår också ett register över kadaverplatser, med vilket kadaverplatserna för vilda djur administreras. Du kan använda Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst. Tillämpningen finner på adressen https://epr.ruokavirasto.fi/.

nötkreatursregistret upprätthåller man information av alla födslar, dödsfall och förflyttningar av alla nötkreatur. Djurhållare, förmedlare och slakterier lagrar information i registret. Registeranmälningar görs på nyt webbprogrammet eller till kundservicen med telefon eller blankett.

får- och getregistret upprätthåller djurhållare, förmedlare och slakterier information av alla födslar, dödsfall och förflyttningar av får och getter. Registeranmälningar görs på webbprogrammet eller till kundservicen med telefon eller blankett.

svinregistret upprätthåller djurhållare, förmedlare och slakterier information av köp, försäljning och förflyttning av svin och djurantal per månad. I svinregistret kan djurhållare ge slakteriet tillstånd att göra en del av anmälningarna. Registeranmälningar görs på webbprogrammet eller till kundservicen med telefon eller blankett.

Sidan har senast uppdaterats 29.5.2024