Svinregistret

Anmälningskanaler till registret är webbprogrammetkundservicen per telefon och papperblanketter som kan sändas in per post eller e-post.

Användningsrätt till webbprogrammet kan man ansöka om hos landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där djurhållaren bor.

Svinregister tillämpning

Mer information

Sidan har senast uppdaterats 12.1.2023