Djurstöd

Djurstöd och bidrag inom stödområde AB

Eläintuet ja palkkiot AB-alueella 2023-2027_SV.png

Djurstöd och bidrag inom stödområde AB, 2023–2027

Djurbidrag*

 • bidrag för dikor och mjölkkor (AB finländska fastlandet och åländska fastlandet)
 • bidrag för tjurar (AB finländska fastlandet, C-området och åländska fastlandet)
 • bidrag för nötkreatur i yttre skärgården (AB-områdets yttre skärgård)
 • bidrag för slaktkvigor (AB-området)
 • bidrag för tackor (AB finländska fastlandet, AB-områdets yttre skärgård och åländska fastlandet)
 • bidrag för hongetter (AB-området)
 • bidrag för slaktlamm och slaktkillingar (hela Finland) 

Ersättning för djurens välbefinnande

Avtal om uppfödning av lantraser

Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

*I samband med djurbidragen används en referensdag då djurets kön och anmälningar om ankomst och utmönstring granskas i djurregistret.

Djurstöd och bidrag inom stödområde C

Eläintuet ja palkkiot C-alueella 2023-2027_SV.png

Djurstöd och bidrag inom stödområde C, 2023–2027

Djurbidrag*

 • Tjurbidrag
 • Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar 

Nordlig husdjurstöd om nötkreatur

 • Stöd om dikor, tjurar och slaktade kvigor
 • Tjurar som fötts upp och slaktats i stödområdena C3 och C4 

Ersättning för djurens välbefinnande

Nordligt husdjursstöd för tackor och hongetter

Avtal om uppfödning av lantraser

Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

Nordligt produktionsstöd för mjölk

* I samband med djurbidragen används en referensdag då djurets kön och anmälningar om ankomst och utmönstring granskas i djurregistret.