Tidtabell för stödansökan

Stöd

Ansökningstiden börjar

Ansökningstiden slutar

Lagrinsstöd för trädgårdsprodukter, anmälan om lagerkavantiteter i december

12.12.2022

31.1.2023

EU:s djurbidrag

9.1.2023

24.1.2023

​Anmälan om djurantal

9.1.2023

2.2.2023

Ersättning för djurens välbefinnande

9.1.2023

2.2.2023

​Växthusstöd

13.2.2023 2.3.2023

​Nordligt husdjursstöd för nötkreatur, tackor och hongetter

Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

13.2.2023 2.3.2023
Avtal om uppfödning av lantraser 13.2.2023 2.3.2023

Transportstöd för sockerbeta

13.2.2023 2.3.2023

Ansökan om åkerstöd

8.5.2023 15.6.2023

Stöd för biodling

23.5.2023 15.6.2023

Stödet per djur för renhushållning

15.8.2023 7.9.2023

​Höstanmälan

   

Lagringsstöd för trädgårdsprodukter, oktober anmälan om lagerkvantiter

   

 Ansökningstidernas begynnelsetidpunkter uppdateras i tidtabellen efter hand som de säkerställs.

Sidan har senast uppdaterats 28.6.2023