Tidtabell för stödansökan

Stöd

Ansökningstiden börjar

Ansökningstiden slutar

Lagrinsstöd för trädgårdsprodukter, anmälan om lagerkavantiteter i december

15.12.2023

31.1.2024

Djurbidrag

8.1.2024

24.1.2024

​Anmälan om djurantal

8.1.2024

1.2.2024

Ersättning för djurens välbefinnande

8.1.2024

1.2.2024

Höstanmälan

15.1.2024

8.2.2024

​Växthusstöd

12.2.2024 5.3.2024

​Nordligt husdjursstöd för nötkreatur, tackor och hongetter

12.2.2024 5.3.2024
Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning 12.2.2024 5.3.2024
Avtal om uppfödning av lantraser 20.2.2024 14.3.2024

Transportstöd för sockerbeta

12.2.2024 5.3.2024

Ansökan om åkerstöd

8.5.2024 18.6.2024

Stöd för biodling

21.5.2024 18.6.2024

Stödet per djur för renhushållning

   

Lagringsstöd för trädgårdsprodukter, oktober anmälan om lagerkvantiter

   

 Ansökningstidernas begynnelsetidpunkter uppdateras i tidtabellen efter hand som de säkerställs.

Sidan har senast uppdaterats 24.5.2024