Bidrag för nötkreatur

bidrag för nötkreatur betalas

  • I stödområde AB för
    • dikor
    • mjölkkor
    • tjurar
    • slaktade kvigor.
  • I stödområde C för tjurar.

Vem kan få stöd?

Du kan få stöd, om du är aktiv jordbrukare och har en gård med nötkreatur.

Stödbelopp

Livsmedelsverket betalar ut nötdjursbidragen i två poster. Första posten kan betalas ut först när övervakningarna är slutförda. Andra posten betalas ut senast i juni året efter ansökningsåret.

Stödbeloppen framgår av ansökningsanvisningen i kapitel 8. Betalning av nötdjursbidrag.

Se den preliminära utbetalningstidtabellen för alla stöd

Stödvillkor

Så här ansöker du om stöd

Du kan ansöka om nötdjursbidrag årligen i Viputjänsten. Ansökningstiden infaller i början av året.

Logga in till Viputjänsten

När du har lämnat in ansökan

Gör registeranmälningarna om djuren till djurregistren i tid. Observera väl att Livsmedelsverket hämtar djurens registerdata från djurregistret vid referensdagen.

Stödövervakning

Stödförvaltningen kontrollerar utgående från de uppgifter som du har gett i stödansökan och uppgifterna i djurregistret att villkoren följs.

Dessutom görs ett övervakningsbesök på en del av de gårdar som har ansökt om stödet. Vid övervakningsbesöket konstaterar NTM-centralens inspektör antalet djur och jämför det med uppgifterna som du har anmält till får- och getregistret samt kontrollerar att djuren har öronmärken. Under övervakningsbesöket granskas också dokument.

Läs mer om övervakningen av djurstöd

Behöver du hjälp?

Kontakta kommunen för att få hjälp med att ansöka om stöd. Leta fram kontaktuppgifter

Författningar och rättsakter

Sidan har senast uppdaterats 27.11.2023