Gårdsövervakning av djurstöd

Så här förbereder du dig för övervakningen

När du får ett meddelande om en kommande övervakning av djurstöd på din gård, informerar inspektören dig

  • om vilken typ av kontroll det gäller
  • syftet med kontrollen
  • vilka frågor och handlingar som kommer att granskas vid kontrollen.

Inspektören har tillstånd att anmäla om djurövervakning högst 48 timmar innan hen inleder ett besök på gården. Ett kontrollbesök kan också göras utan förhandsanmälan.

Ett besök på gården tar från några timmar upp till några dagar. Gårdsbesökets längd beror på gårdens storlek och produktionsinriktning. Du kan be inspektören om en uppskattning av besökets längd när hen meddelar om övervakningen.

Vi rekommenderar att du deltar i kontrollbesöket. Ditt deltagande kan förkorta den tid som behövs för att granska gården. På begäran ska du ge inspektören den hjälp som behövs vid kontrollen, till exempel samla in djur från betesmarken. Om du inte själv har möjlighet att delta i besöket kan du också be ett biträde att delta eller bemyndiga någon annan att företräda dig. Övervakningen kan också göras utan din eller din representants närvaro.

Se till att alla dokument som ska kontrolleras finns tillgängliga. På så sätt kan du förkorta tiden som går åt till övervakningsbesöket. Dokumenten kan också vara i elektronisk form och behöver inte skrivas ut separat på grund av övervakningen. Närmare information om de dokument som ska kontrolleras på gården:

Gårdsövervakning av stöd för nötkreatur | Gårdsövervakning av svin | Övervakning av stöd för får och getter | Kontroll av stöd för fjäderfä | Stödövervakning på gårdar med hästar | Påföljderna för djurstöd | villkoren för djurstöd.

Läs mer:

Sidan har senast uppdaterats 20.5.2024